Đoàn Thanh niên thành phố nâng cao chất lượng công tác đoàn

17:23 22/02/2023

Năm 2022, Đoàn Thanh niên thành phố đẩy mạnh công tác phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố và công tác giáo dục, bồi dưỡng, chăm lo cho thanh thiếu nhi được tăng cường kết nối hiệu quả.

Ban Thường vụ Thành đoàn phối hợp tham mưu với UBND thành phố triển khai các chương trình liên quan đến thanh thiếu nhi gồm: Nghị quyết phát triển thanh niên thành phố giai đoạn 2022 - 2030; Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên thành phố giai đoạn 2022 - 2025; Đề án “Chương trình tín dụng ưu đãi hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp”; Kế hoạch của UBND thành phố thực hiện Quyết định số 311/QĐ-TTg ngày 5-3-2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030”.

Thành đoàn - Hội đồng Đội thành phố phối hợp cùng Công ty Đầu tư Phát triển Giáo dục Quốc tế Success tổ chức Sân chơi Lego Success Robotic Champions League 2023 dành cho học sinh khối Tiểu học và THCS

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành đoàn ký kết với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố nhằm nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố...

Thành đoàn, các Ban Thành đoàn, một số Quận, Huyện Đoàn, Đoàn trực thuộc làm tốt công tác phối hợp với các Ban chuyên môn Trung ương Đoàn tổ chức thành công 11 hoạt động cấp trung ương giao Thành đoàn - Hội đồng Đội thành phố đăng cai. Các hoạt động, giải pháp thể hiện được vai trò, chất lượng, hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố.

Các Ban, Văn phòng Tổng hợp Thành đoàn làm tốt công tác phối hợp, tham mưu với Hội đồng thi đua khen thưởng Thành đoàn thực hiện công tác thi đua khen thưởng đúng quy định, nhân tố đề xuất khen thưởng được Hội đồng xem xét, nghiên cứu, lấy ý kiến biểu quyết, bỏ phiếu theo đúng quy trình.

Kịp thời khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Tích cực, chủ động tham mưu đề xuất với Trung ương Đoàn, Ủy ban nhân dân thành phố tặng khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực. Qua đó nhận được sự quan tâm, khen ngợi của các cấp, ngành và sự đồng tình, ghi nhận của toàn xã hội.

 Lan Phương

Từ khóa:thanhnienthanhdoan
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông