Đồng chí Phạm Văn Khanh được bầu giữ chức Bí thư Quận ủy Kiến An khóa 6, nhiệm kỳ 2020-2025

15:42 31/07/2020

Sáng 31-7, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Kiến An lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020- 2025, đã thành công tốt đẹp.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội 16 Đảng bộ thành phố

Đại hội đã bầu ra BCH Đảng bộ quận khoá mới gồm 33 đồng chí. Đồng chí Phạm Văn Khanh - Phó bí thư Thường trực Quận ủy khóa 5 được tín nhiệm, bầu giữ chức Bí thư Quận ủy Kiến An khóa 6, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí: Trần Quang Minh, Nguyễn Hồng Vinh được bầu là Phó Bí thư Quận ủy; đồng chí Phạm Tiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy khóa 6 được bầu là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội 16 Đảng bộ thành phố

Đại hội cũng bầu ra Đoàn đại biểu đi dự Đại hội 16 Đảng bộ thành phố gồm 14 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết. Đồng thời thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia, biểu quyết thông qua dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội 16 Đảng bộ thành phố; báo cáo tổng hợp ý kiến của đại biểu Đại hội tham gia vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội VI Đảng bộ quận; thông qua Nghị quyết Đại hội…

Ra mắt BCH Đảng bộ Quận Kiến An khoá mới, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn quân và dân quận tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, thu hút đầu tư tạo đột phá xây dựng quận Kiến An đến năm 2025 theo hướng đô thị hiện đại; quyết tâm thực hiện, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đảng bộ quận lần thứ 6 đề ra, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông