Duy trì hoạt động của 211 tổ tự quản về ANTT

09:16 02/09/2019

7 tháng đầu năm 2019, Công an các địa phương và đơn vị chức năng đã duy trì 16 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; xây dựng mới mô hình “Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân đảm bảo ANTT phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án nút giao Nam cầu Bính” trên địa bàn xã An Đồng, huyện An Dương.

Các đơn vị cũng đã tổ chúc hội nghị sơ, tổng kết 2 mô hình “Vùng hoa cây cảnh văn hóa, an toàn về ANTT” tại xã Đặng Cương và mô hình “Camera an ninh” trên địa bàn thị trấn An Dương; duy trì 3 điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Bên cạnh đó, công an các địa phương, phòng chức năng của CATP đã phối hợp với chính quyền các cấp duy trì 211 tổ tự quản về ANTT với 1.218 thành viên tham gia. Trong đó: có 23 tổ an ninh nhân dân, 132 tổ hòa giải, 56 tổ tự quản. Tất cả các tổ tự quản đều hoạt động tốt, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn thành phố.

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha