Giới thiệu, kết nạp mới 4.829 đoàn viên ưu tú vào Đảng

16:38 29/11/2020

Thời gian qua, thực hiện cuộc vận động “ĐVTN phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, chương trình “Bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp”, Ban Thường vụ Thành đoàn đã chỉ đạo các quận, huyện Đoàn, Đoàn trực thuộc tập trung thực hiện các giải pháp bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú trong khối đối tượng, chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, xây dựng lý tưởng phấn đấu vào Đảng đúng đắn cho ĐVTN.

 

Đoàn viên ưu tú quận Kiến An vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng

Các phong trào hành động cách mạng tạo môi trường để ĐVTN rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam cũng được chú trọng đẩy mạnh. Các cấp bộ Đoàn đã làm tốt công tác phát hiện, lựa chọn đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng tạo nguồn và nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. 

Trong nửa đầu nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XIII, toàn thành phố đã giới thiệu được 8.735 đoàn viên ưu tú cho Đảng; trong đó có 4.829 đảng viên mới được kếp nạp. Đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp được tín nhiệm, giới thiệu tham gia vào cấp ủy các cấp đạt tỷ lệ cao.Đáng chú ý, tại Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ở cấp huyện và tương đương, có 25 cán bộ Đoàn và 87 cán bộ trẻ các ngành khác trúng cử, đạt 12,9% tỷ lệ cán bộ trẻ tham gia cấp ủy cấp huyện. Ở cấp cơ sở,  287 cán bộ Đoàn và 1.027 cán bộ trẻ các ngành khác trúng cử, đạt 25,2% tỷ lệ cán bộ trẻ tham gia cấp ủy cấp cơ sở.

Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức nhiều diễn đàn, tọa đàm, hội nghị cho cán bộ Đoàn, ĐVTN hiến kế, đề xuất ý tưởng phát triển KT-XH thành phố; tham gia góp ý vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp, văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

KC

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích