Quận Dương Kinh: Đã cấp 14.466 giấy chứng nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu (đạt 87,54%)

17:01 06/11/2022

Thường trực HĐND quận Dương Kinh vừa tổ chức phiên họp giải trình về kết quả công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên địa bàn quận. Đồng chí Vũ Bình Dương, Chủ tịch HĐND quận chủ trì hội nghị, cùng dự có đồng chí Nguyễn Minh Phương, Chủ tịch UBND quận và các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND quận.

Theo đó, từ năm 2017 – 2019, UBND quận đã ban hành một số văn bản chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên địa bàn quận, đồng thời tích cực phối hợp giải quyết các vướng mắc phát sinh. Tính đến ngày 31/8/2022, số trường hợp phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên địa bàn quận là 16.525 trường hợp, hiện đã cấp 14.466 giấy chứng nhận (đạt 87,54%).

Nguyên nhân các trường hợp cấp giấy chứng nhận lần đầu còn tồn đọng nhưng chưa đề nghị cấp giấy chứng nhận, hoặc hồ sơ đề nghị cấp nhưng chưa được cấp là do còn tồn tại vướng mắc trong việc xác định nguồn gốc đất; tranh chấp quyền thừa kế; một số trường hợp diện tích thực tế đo đạc tăng so với hồ sơ sổ sách, nhưng chủ đất đề nghị cấp theo diện tích thực tế, song không đồng ý nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích tăng thêm; người dân không lưu giữ được các hóa đơn chứng từ chứng minh đã nộp tiền tại thời điểm giao đất nên phải truy thu tiền sử dụng đất; một số trường hợp không có giấy tờ chuyển nhượng phải thực hiện thủ tục để đăng báo trước khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Quang cảnh phiên họp

Phát biểu khai mạc phiên làm việc, đồng chí Vũ Bình Dương, Chủ tịch HĐND quận cho biết: Đây là lần đầu tiên Thường trực HĐND quận tổ chức phiên giải trình và lựa chọn nội dung giải trình đang được sự quan tâm của cử tri, là vấn đề có nhiều khó khăn, vướng mắc, tồn tại ở các địa phương, yêu cầu các cơ quan liên quan giải trình làm rõ.

Thông qua giải trình để nắm rõ hơn về tình hình và có đánh giá đúng, khách quan về kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ để đưa ra những giải pháp, biện pháp cần thiết nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời gian tới; giúp HĐND quận có đủ thông tin để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền đảm bảo pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế của quận.

Tại phiên giải trình, các đại biểu cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên địa bàn quận như: công tác quản lý đất đai qua các thời kỳ trước đây để lại nhiều tồn tại, hiện chưa có căn cứ để giải quyết; lực lượng cán bộ thực thi nhiệm vụ còn mỏng; hệ thống pháp luật về quản lý đất đai chưa hoàn thiện và đồng bộ...

Để đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên địa bàn, trong thời gian tới, quận Dương Kinh sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về đất đai cho mọi chủ sử dụng đất hiểu rõ tầm quan trọng của công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính.

Đồng thời, tăng cường đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở các cấp, bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên cho cán bộ địa chính ở cấp xã, phường.

VŨ DUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích
  • Tư vấn HACCP giá ưu đãi