Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi quận Dương Kinh: Trợ giúp 1.883 người tàn tật

16:21 26/09/2017

Hội Bảo trợ người tàn tật và Trẻ mồ côi quận Dương Kinh vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Phó Chủ tịch UBNd quận Dương Kinh Đỗ Thanh Thủy khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác hội

Nhiệm kỳ qua, hoạt động của Hội Bảo trợ người tàn tật và Trẻ mồ quận Dương Kinh phát triển mạnh toàn diện, đạt nhiều kết quả, có ý nghĩa thực tiễn cao.

Quận hội kết hợp với các đoàn thể chính trị, các phòng ban chức năng, trực tiếp vận động ủng hộ quỹ được hơn 1.700.000.000 đồng. Hội kết hợp với các đơn vị khác thực hiện trợ giúp đối tượng tổng trị giá 97.000.000 đồng. Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố Hải Phòng hỗ trợ trị giá 331.000.000 đồng.

Từ quận hội đến tổ chức hội các phường đã tổ chức triển khai thực hiện nhiều hoạt động trợ giúp cho 1.883 lượt người tàn tật và trẻ mồ côi, tập trung vào các chương trình: tặng quà nhân dịp tết, lễ, cấp vốn sản xuất, xây nhà tình nghĩa cho đối tượng gặp nhiều khó khăn.

 Ban chấp hành Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi quận Dương Kinh nhiệm kỳ 2017 - 2022

Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội xác định phương hướng mục tiêu, một số nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, huy động nguồn lực xã hội nhằm chủ động tiếp tục thực hiện có hiệu quả 5 chương trình trọng tâm: hỗ trợ cải thiện sinh hoạt và sinh kế, giảm nghèo cho người tàn tật và trẻ mồ côi; tặng xe đạp, học bổng cho học sinh khuyết tật, mồ côi nghèo; tặng xe lăn, xe, đề xuất dạy nghề gắn với giới thiệu việc làm và thu nhập bền vững cho người khuyết tật…

 Nhân dịp này, nhiều cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác hội được biểu dương, khen thưởng.

 Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Bảo trợ người tàn tật và Trẻ mồ côi quận  Dương Kinh lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 15 đồng chí.

Xuân Hạ