Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng dự kiến diễn ra vào ngày 14/12, tại Thủ đô Hà Nội.

Hội nghị là một trong số một loạt các hội nghị nhằm triển khai đường lối Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng./.

Theo TTXVN/Vietnam+