Quận Lê Chân: Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

21:26 29/07/2022

Sáng ngày 29-7, UBND quận Lê Chân tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

 

Quang cảnh hội nghị

Trong 20 năm qua, với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và của cả hệ thống chính trị, việc tổ chức triển khai tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn quận Lê Chân đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Tính đến hết ngày 30-6, tổng dư nợ ủy thác cho vay qua 4 tổ chức chính trị - xã hội đạt 161.500 triệu đồng với 4.048 khách hàng đang vay vốn, chiếm tỷ trọng 99,07% trên tổng dư nợ tín dụng chính sách đang triển khai tại đơn vị. Sau 20 năm hoạt động, đến 30/6/2022 nguồn vốn huy động tại đơn vị tăng 10,8 lần so với năm 2005. Tốc độ tăng trưởng bình quân qua các năm là 54,5%.

 Tổng dư nợ các chương trình tín dụng là 163.007 triệu đồng, tăng 142.662 triệu đồng so với khi mới thành lập, tỷ lệ tăng bình quân 38,9%/năm. Tổng dư nợ quá hạn và nợ khoanh tại NHCSXH quận là 702,74 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,43% trên tổng dư nợ tín dụng. Sau gần 20 năm hoạt động, từ mức vay nhỏ chỉ 4,5 triệu đồng/hộ, đến nay mức tiền cho vay được tăng lên bình quân 37,4 triệu đồng/hộ. Số hộ nghèo giảm dần qua các năm đến năm 2019 trên địa bàn quận không còn hộ nghèo.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được biểu dương, khen thưởng

Việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách có vai trò quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, tạo việc làm, ổn định chính trị, trật tự xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội theo định hướng từng thời kỳ của quận, góp phần thực hiện các mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Trong thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội quận phấn đấu 100% người nghèo và các đối tượng chính sách đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn, góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn quận.

Tăng trưởng dư nợ bình quân hàng năm 8-10%, tỷ lệ thu lãi đạt trên 99%, hiệu suất sử dụng vốn đạt 99%, tỷ lệ nợ xấu dưới 0,2%; đảm bảo chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn, không để phát sinh tổ xếp loại trung bình, yếu, hoạt động không hiệu quả trên địa bàn.

Nhân dịp này, UBND quận Lê Chân và Ngân hàng chính sách xã hội biểu dương khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông