Huyện An Dương: Khắc phục được 109,62 ha/756,93 ha ruộng bỏ hoang

18:40 30/05/2023

Theo Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện An Dương, nhờ tích tụ ruộng đất đưa những cây giống mới vào trồng cho năng suất cao, đến nay diện tích ruộng khắc phục bỏ hoang toàn huyện An Dương đạt 109,62 ha. Cụ thể, xã Hồng Thái 2 ha, Đặng Cương 4,6 ha, Quốc Tuấn 5,5 ha, Lê Lợi 3 ha, An Hồng 1,98 ha, An Hưng 22ha, Đại Bản 7 ha, An Hòa 5 ha và Lê Thiện 7,68 ha.

Thống kê của UBND huyện An Dương cho biết, diện tích ruộng bỏ hoang không canh tác toàn huyện là 756,93 ha (trong đó An Đồng là 86,9 ha, Hồng Thái 144,6 ha, Đồng Thái 44,5 ha, Đặng Cương 47,3 ha, Quốc Tuấn 40 ha, Lê Lợi 28,5 ha, Đại Bản 85,67 ha, Lê Thiện 52,15 ha, Bắc Sơn 62 ha…

Đến nay diện tích ruộng khắc phục bỏ hoang toàn huyện An Dương đạt 109,62 ha

Cũng theo UBND huyện An Dương, tổng diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả giai đoạn 2021- 2025 đạt 204,35/677,3 ha, đạt 30,17 % kế hoạch. Hiện nay, các xã, thị trấn đang tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng năm 2023 với tổng diện tích chuyển đổi là 108,27 ha. Thời gian tới, huyện An Dương tếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác có hiệu quả kinh tế, gắn với khắc phục diện tích bỏ ruộng không canh tác năm 2023.

TRUNG KÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông