Huyện đoàn Tiên Lãng: Xây dựng 54 tủ sách “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”

14:34 15/08/2022

Nhiệm kỳ 2017-2022, công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi được các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện Tiên Lãng đổi mới với nhiều hình thức đa dang, nội dung phong phú. Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn (khóa X) về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn” được tuổi trẻ huyện cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

Các đại biểu tham dự toạ đàm “Nhớ về Bác lòng ra trong sáng hơn”

Hằng năm, Huyện đoàn đều có nhiều tấm gương cán bộ, đoàn viên là điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác được Trung ương, thành phố biểu dương, khen ngợi.

Phong trào thanh niên tham gia thực hiện các Cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội và bài trừ mê tín dị đoan, đăng ký thực hiện mô hình “Cưới văn minh” được tuổi trẻ huyện chú trọng đẩy mạnh.

Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trong tuyên truyền các gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến cũng được các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện triển khai hiệu quả.

Trong 5 năm, toàn huyện có 25 đôi bạn trẻ đăng ký thực hiện mô hình “Cưới văn minh”, xây dựng được 54 tủ sách “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”, 49 đội tuyên truyền măng non với chủ đề “Thiếu nhi Tiên Lãng thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, triển khai viết nhật ký làm theo lời Bác.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông