Khối Cảnh sát nhân dân: Siết chặt công tác quản lý cán bộ, chiến sỹ

08:08 12/03/2020

Quý I/2020, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị khối Cảnh sát nhân dân luôn chú trọng công tác quản lý cán bộ; thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ.

Các đơn vị thực hiện nghiêm Kế hoạch của Giám đốc CATP về phòng ngừa, quản lý, giáo dục, xử lý cán bộ, chiến sỹ vi phạm trong lực lượng CATP Hải Phòng; giao trực tiếp cho cấp ủy, chỉ huy đội công tác chịu trách nhiệm quản lý, kèm cặp, giúp đỡ cán bộ, chiến sỹ trong diện phấn đấu. Hàng tháng, các đơn vị đã có theo dõi, đánh giá kết quả phấn đấu của từng đồng chí.

Ngoài ra, Tổ kiểm ra điều lệnh bán chuyên trách của các đơn vị duy trì thường xuyên kiểm tra việc chấp hành Điều lệnh CAND. Tổ tập trung kiểm tra việc thực hiện các chế độ trực ban, thường trực sẵn sàng chiến đấu, trật tự nội vụ, thực hiện những quy định về quy trình công tác, tư thế, lễ tiết, tác phong của cán bộ, chiến sỹ, nhất là bộ phận hay tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm điều lệnh CAND.

MINH PHƯƠNG

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông