Khối Công an quận: Chấn chỉnh, nhắc nhở 33 tập thể, cá nhân

18:00 06/03/2020

Quý I/2020, Khối Công an quận đã duy trì thực hiện các quy định của Bộ Công an về công tác điều lệnh, nội vụ CAND.

Công an 7 quận đã tăng cường kiểm tra công tác điều lệnh, huấn luyện quân sự, võ thuật của các đơn vị; chú trọng công tác quản lý cán bộ, chiến sỹ; đôn đốc, chấn chỉnh cán bộ, chiến sỹ chấp hành quy trình công tác và quy định của CATP, Điều lệnh CAND, thường trực sẵn sàng chiến đấu; kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất việc chấp hành các quy định về điều lệnh CAND.

Tổ điều lệnh bán chuyên trách Công an các quận thường xuyên kiểm tra đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện điều lệnh vệ sinh nội vụ, điều lệnh đội ngũ của CBCS; thực hiện các nghi lễ trang trọng, đúng quy định, chế độ và quy trình công tác; kiên quyết đấu tranh, chống những biểu hiện tiêu cực. Qúy I/2020, Tổ điều lệnh các đơn vị đã kiểm tra 167 lượt; chấn chỉnh, nhắc nhở 7 tập thể, 26 cá nhân.

Ngoài ra, 7 đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và khẩu hiệu hành động của từng đơn vị một cách nghiêm túc, hiệu quả.

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông