Khối Công an quận siết chặt kỷ luật, kỷ cương

17:48 05/01/2020

Quý IV/2019, khối Công an quận đã siết chặt kỷ luật, kỷ cương, công tác kiểm tra việc chấp hành Điều lệnh CAND, thường ứng trực sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt việc phân loại thi đua hàng tháng, công tác biểu dương, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Đặc biệt, Công an 7 quận đã chú trọng tới việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBC,  qua đó đã nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, chấn chỉnh lễ tiết tác phong, đạo đức lối sống, ý thức trách nhiệm trong công tác sinh hoạt, ứng xử của CBCS, từng bước xác lập môi trường văn hóa Công an vừa kỷ cương, nghiêm minh vừa mang tính nhân văn cao đẹp.

Công an các quận thường xuyên tổ chức cho CBCS, nhất là đội Điều lệnh bán chuyên trách học tập, nghiên cứu, quán triệt những văn bản, kế hoạch liên quan đến công tác điều lệnh, võ thuật, quân sự; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và rà soát việc chấp hành của CBCS, hạn chế đến mức thấp nhất vi phạm trong điều lệnh.

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông