KHỐI CÔNG AN QUẬN: Tăng cường chấn chỉnh lễ tiết tác phong

10:18 12/12/2019

Đảng ủy, lãnh đạo Công an khối quận luôn xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng có vị trí, tầm quan trọng, có tính quyết định để thúc đẩy phong trào thi đua “Vì ANTQ” phát triển mạnh mẽ và mang lại hiệu quả cao trong công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng.

Công an các quận đã tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, chấn chỉnh lễ tiết tác phong, đạo đức lối sống, ý thức trách nhiệm trong công tác sinh hoạt, ứng xử của CBCS, từng bước xác lập môi trường văn hóa Công an vừa kỷ cương, nghiêm minh vừa mang tính nhân văn cao đẹp.

Hàng tháng, Công an các quận duy trì tổ chức sinh hoạt chính trị ngay từ đầu tháng, thông báo tình hình để cán bộ, chiến sỹ nắm vững; thường xuyên quan tâm đến chế độ chính sách, phát huy hiệu quả Quỹ tình nghĩa của đơn vị nhằm động viên cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau.

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông