Khối Công an quận tăng cường công tác kiểm tra điều lệnh, quân sự, võ thuật

09:52 03/01/2020

Quý IV/2019, Đảng ủy, lãnh đạo Khối Công an quận đã nghiêm túc tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ tổ chức nghiệm thu tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật năm 2019 và kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thể lực trong năm 2019.

Các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” với khẩu hiệu hành động của CATP “Đơn vị kỷ cương, lãnh đạo gương mẫu, cán bộ chiến sỹ vừa hồng vừa chuyên”, gắn với khẩu hiệu hành động của từng đơn vị một cách nghiêm túc, hiệu quả.

Bên cạnh đó, Công an các quận đã tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành Điều lệnh CAND, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những sai phạm của tập thể, cá nhân. Hàng tháng duy trì việc tổ chức họp kiểm điểm, bình xét thi đua đảm bảo dân chủ, công khai, khách quan, qua đó đánh giá được kết quả, hiệu quả công tác của từng CBCS, đồng thời nâng cao được vai trò của cấp ủy, chỉ huy các đơn.

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông