Không để bỏ sót hỗ trợ người có công với cách mạng

07:56 07/09/2017

Ngày 25-7-2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 63/NQ-CP (NQ63 CP) về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26-4-2013 của Thủ tướng Chính Phủ (QĐ số 22). Phóng viên Báo ANHP đã có cuộc phỏng vấn ông Vũ Hữu Thành, Phó giám đốc Sở Xây dựng (ảnh) về công tác này.

Phóng viên: Xin ông cho biết việc thực hiện công tác hỗ trợ gia đình có công với cách mạng ở Hải Phòng và những vướng mắc chính trong việc thực hiện QĐ số 22 về hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng.

Ông Vũ Hữu Thành:  Hỗ trợ người có công với cách mạng xây mới hoặc sửa chữa nhà ở là chủ trương lớn của Chính phủ nên Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện. 

Cho đến thời điểm này, trên cơ sở tập hợp của các quận, huyện, Sở Xây dựng và Sở lao động - thương binh và Xã hội đề xuất với UBND thành phố các vướng mắc cơ bản được giải quyết triệt để.

Ví dụ, vướng mắc về người có công đã mất mà vợ hoặc chồng làm nhà mới hoặc sửa chữa nhà ở thì Chính phủ đã đồng ý hỗ trợ. Hoặc những trường hợp gia đình người có công đã tự ứng tiền trước ra để làm nhà mới hoặc sửa chữa nhà ở theo NQ63CP Chính phủ cũng đã đồng ý hoàn trả phần hỗ trợ theo chế độ trên cơ sở nguồn hỗ trợ của Chính phủ cấp cho năm 2017.

UBND thành phố Hải Phòng cũng đã ứng toàn bộ kinh phí chi trả, không còn vướng mắc về mặt kinh phí với tổng số 12.374 hộ được hỗ trợ kinh phí xây mới hoặc sửa chữa nhà.

Phóng viên: Để tránh bỏ sót hỗ trợ các hộ có công với cách mạng sửa chữa, xây mới nhà ở, ngành Xây dựng đã làm gì?

Ông Vũ Hữu Thành: Sở Xây dựng tiếp tục phối hợp với các quận, huyện rà soát và báo cáo UBND thành phố nhằm không để bỏ sót.

Để giải quyết những vướng mắc, Sở Xây dựng đã tham mưu cho UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương tập trung cao cho việc rà soát, chi trả hỗ trợ tiền đến từng hộ dân, đảm bảo đúng chế độ chính sách, đúng đối tượng hỗ trợ.

Sở Xây dựng cùng Sở Lao động - thương binh và Xã hội và các địa phương đã thành lập tổ công tác liên ngành xuống địa phương xem xét giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; đồng thời đôn đốc chính quyền cơ sở thực hiện công tác này.

Sở Xây dựng mong muốn Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể ở các địa phương quan tâm chỉ đạo việc thực hiện nghiêm túc chính sách lớn này đối với người có công với cách mạng, không để họ thiệt thòi, bảo đảm đúng chế độ chính sách.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông!

Đoàn Lanh thực hiện