Kiểm tra, chấn chỉnh điều lệnh CAND trong toàn lực lượng

09:20 28/02/2020

Thời gian qua, CATP tích cực triển khai thực hiện các quy định trong Điều lệnh CAND; nghiêm túc quán triệt và thực hiện các chỉ thị, quyết định, kế hoạch chỉ đạo của Bộ Công an; ban hành nhiều văn bản để cụ thể hoá thành các chương trình kế hoạch và biện pháp thực hiện nhằm duy trì tốt chế độ công tác điều lệnh đảm bảo thường xuyên nề nếp.

Theo đó, công an các đơn vị, địa phương đã không ngừng đổi mới để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác điều lệnh. Nhiều biện pháp phù hợp được đặt ra như: Thường xuyên tuyên truyền giáo dục để nâng cao nhận thức cho cán  bộ, chiến sỹ về ý nghĩa tầm quan trọng của công tác điều lệnh CAND; Nắm vững các quy định về điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ, nghi lễ CAND; Duy trì tốt chế độ công tác chiến đấu, hội họp, học tập huấn luyện, giao ban, trực ban, trực chiến, chế độ thông tin báo cáo, bảo mật và rèn luyện lễ tiết tác phong, nếp sống.

Công tác điều lệnh CAND còn được gắn kết với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND Vì nước quên thân - vì dân phục vụ”, phong trào xây dựng “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND”, phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc...

Chính vì vậy, việc duy trì và chấp hành điều lệnh đã trở thành ý thức  tự giác trong mỗi CBCS. Từ đó, tạo chuyển biến tích cực trong toàn lực lượng, hạn chế và giảm dần các sai phạm trong CBCS, gương người tốt việc tốt ngày càng nhiều.

Đặc biệt, CATP rất chú trọng tới công tác tập huấn, kiểm tra, chấn chỉnh điều lệnh CAND trong toàn lực lượng. Đây là một trong những biện pháp thiết thực góp phần nâng cao việc thực hiện hiệu quả cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”.

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông