Kiện toàn tổ điều lệnh bán chuyên trách

10:27 04/05/2020

Ngay sau khi Kế hoạch số 5335/KH-X03-P8 của Cục Công tác đảng và công tác chính trị về kiểm tra điều lệnh Công an nhân dân, Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, quán triệt đến cán bộ, chiến sỹ nắm vững mục đích, nội dung, biện pháp kiểm tra điều lệnh.

Cán bộ, chiến sỹ CATP thực hiện phần nghi lễ Điều lệnh CAND

Các đơn vị tiếp tục củng cố kiện toàn Tổ Điều lệnh, quân sự, võ thuật bán chuyên trách; chỉ đạo tăng cường kiểm tra việc chấp hành điều lệnh theo đúng nội dung, chỉ đạo của Công an thành phố gắn với các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND; chấn chỉnh việc thực hiện quy trình, chế độ công tác và duy trì chấp hành điều lệnh CAND, nâng cao sức chiến đấu, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, tạo sự chuyển biến rõ nét việc chấp hành điều lệnh CAND trong toàn lực lượng Công an thành phố.

MINH PHƯƠNG

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích