Mới có 170/429 doanh nghiệp ký lại hợp đồng thuê đất

15:49 30/12/2015

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và môi trường, từ năm 2001, thành phố đã thông báo cho 429 doanh nghiệp hết thời hạn ổn định giá thuê đất nhưng đến nay mới có 170 doanh nghiệp ký lại hợp đồng thuê đất.

Nguyên nhân chủ yếu là do hệ số điều chỉnh đơn giá thuê đất hàng năm thay đổi theo hướng tăng từ 0,5% lên 1,5% và hiện là từ 1-1,5% theo mục đích sử dụng (Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 14-2-2015) dẫn đến tiền thuê đất hàng năm đối với doanh nghiệp đã ký tăng từ 4-19 lần, trong bối cảnh kinh tế suy thoái nên nhiều đơn vị không chấp hành việc ký lại hợp đồng thuê đất.

Trước đó, tình trạng nhiều doanh nghiệp và tổ chức kinh tế chưa ký hợp đồng thuê đất hoặc đã ký hợp đồng thuê đất nhưng đã hết hạn thời gian ổn định đơn giá thuê đất, chưa ký lại hợp đồng, gây khó khăn cho việc thu tiền thuê đất từng được đại biểu HĐND thành phố chất vấn tại kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố (tháng 7-2015).

Một trong những giải pháp cho vấn đề trên, theo Sở Tài nguyên và môi trường là tiếp tục yêu cầu các doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ ký lại hợp đồng trước ngày 31-12-2015. Trường hợp quá thời hạn theo thông báo mà không đến ký, sở tổng hợp danh sách trình UBND thành phố thông báo thu hồi đất do không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của Luật đất đai 2013.

ĐH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông