Nâng cao chất lượng huấn luyện điều lệnh, võ thuật, quân sự

20:04 15/12/2019

Năm 2019, lãnh đạo các đơn vị CATP đã chỉ đạo CBCS chấp hành nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh, chương trình, kế hoạch của Bộ Công an, hướng dẫn của Cục Công tác đảng và công tác chính trị về công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật, qua đó CBCS từng bước nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANTT.

Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” với khẩu hiệu hành động “Đơn vị kỷ cương, lãnh đạo gương mẫu, cán bộ vừa hồng vừa chuyên”. Những chế độ công tác như: trực ban, trực chỉ huy, thường trực chiến đấu, tiếp và giải quyết công việc với công dân; quy trình tuần tra, chốt điểm, canh gác bảo vệ mục tiêu, quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ; thực hiện nghi lễ CAND được các đơn vị CATP thực hiện nghiêm túc.

Bên cạnh đó, công tác tập huấn điều lệnh, huấn luyện quân sự, võ thuật được CATP quan tâm chỉ đạo, đổi mới về phương pháp, nội dung, thời gian, đối tượng huấn luyện theo đúng quy định tại Thông tư 26 của Bộ Công an; phân định rõ trách nhiệm cụ thể đối với từng đơn vị chức năng và Công an các đơn vị, địa phương, qua đó tránh được sự chồng chéo, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, từng bước đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác, chiến đấu.

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông