Nhiều ý kiến tham gia dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi)

22:04 12/05/2023

Chuẩn bị kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15, sáng 12-5, đồng chí Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng chủ trì hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi). Đại diện lãnh đạo các Ban HĐND thành phố; các ngành; các địa phương dự.

 

Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng Lã Thanh Tân chủ trì hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi)

        Các ý kiến tại hội nghị đều cho rằng, việc sửa đổi luật là rất cần thiết và cấp bách để đáp ứng các yêu cầu từ thực tế, góp phần quan trọng tạo điều kiện cho cán bộ thực hiện chức trách, góp phần ngăn chặn các hành vi tham nhũng, lãng phí.  Tuy nhiên, một số nội dung, một số quy định  của dự thảo Luật chưa hoàn chỉnh, còn chưa rõ, khó thực hiện, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện để bảo đảm đáp ứng đầy đủ mục tiêu đặt ra. Hơn nữa, Luật Đấu thầu liên quan tới nhiều luật nên phải bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ nội tại Luật và các luật khác liên quan, bảo đảm tính khả thi, tránh chồng chéo, mâu thuẫn.

 

Tham gia ý kiến vào dự thảo Luật Đấu thầu

      Về đối tượng và phạm vi điều chỉnh, một số ý kiến đề nghị nghiên cứu theo hướng quy định rõ trong phạm vi điều chỉnh các hoạt động phải đấu thầu; đề nghị làm rõ khái niệm “vốn Nhà nước” để bảo đảm thống nhất với các quy định tại các luật liên quan như Luật Đầu tư công; Luật Ngân sách Nhà nước; Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp; Luật Đối tác công tư...

 

Tham gia ý kiến vào dự thảo Luật Đấu thầu

   ​   Các ý kiến cũng cho rằng cần làm rõ một số khái niệm như yêu cầu cao về kỹ thuật hay kỹ thuật có tính đặc thù; cần phải quy định rõ chế tài nếu có sai phạm trong đấu thầu; xây dựng rõ quy trình đấu thầu trước... Một số ý kiến băn khoăn về những quy định chưa rõ ràng về đấu thầu trong ngành y tế, chưa thống nhất khi có lúc quy định là thuốc, vật tư, hóa chất, thiết bị  y tế nhưng ngay sau đó lại có đoạn chỉ quy định vật tư tiêu hao mà không có thuốc và đề nghị sửa đổi bảo đảm sự nhất quán.

Tham gia ý kiến vào dự thảo Luật Đấu thầu

    Cùng với đó, cần có quy định cụ thể trong Luật để xử lý các tình huống bất ngờ, ngoài dự đoán như trường hợp dịch bệnh COVID-19 vừa qua gặp rất nhiều vướng mắc trong đấu thầu cung cấp thuốc men, vật tư y tế, dẫn tới Quốc hội, Chính phủ phải xử lý. Nhiều ý kiến nêu rõ, quy định về mua sắm tập trung còn chưa chặt chẽ, thời gian kéo dài, không đáp ứng nhu cầu cấp thiết của các cơ quan, đơn vị.

     

     Một số ý kiến đề nghị tách quy định về gói thầu cấp bách về mục tiêu bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia và gói thầu về khắc phục sự cố thiên tai và bất khả kháng. Về nội dung điều chỉnh tiến độ hợp đồng làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án, cần rà soát quy định tại Luật Đấu thầu sửa đổi bảo đảm sự thống nhất với quy định của Luật Xây dựng...

    Đồng chí Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng trân trọng tiếp thu các ý kiến đóng góp. Đoàn sẽ tổng hợp báo cáo Ban soạn thảo và tham gia góp ý khi thảo luận về dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi)./.

                                                                                                                             Hồng Thanh 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích