Phấn đấu hoàn thành 100% tiến độ giải ngân kế hoạch vốn triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2022

17:30 05/08/2022

Sáng 5-8, Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025 (chương trình). Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan và Thứ trưởng Trần Thanh Nam dự, chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Tại điểm cầu Hải Phòng, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Thọ và lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương tham dự hội nghị.

Theo khung cơ chế, chính sách thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, cả nước phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn NTM.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng

Trong đó, có khoảng 40% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, ít nhất 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và không còn xã dưới 15 tiêu chí; thu nhập bình quân của người dân nông hôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020. Có ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn NTM; có khoảng từ 17-19 tỉnh/thành phố trực thuộc TW được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 60% số thôn, bản, buôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biện giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được công nhận đạt chuẩn NTM theo các tiêu chí NTM do UBND cấp tỉnh quy định.

Trong giai đoạn này, chương trình tiếp tục được thiết kế với 11 nội dung thành phần, 54 nội dung cụ thể; trong đó có bổ sung những điểm mới so với giai đoạn 2016-2020. Đặc biệt, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chương trình, giải quyết những vấn đề cấp thiết sau 10 năm thực hiện, giai đoạn này, Thủ tướng Chính phỉ đã phê duyệt 6 chương trình chuyên đề liên quan đến nhiều nội dung thành phần, cần có sự phối hợp đa ngành, đa lĩnh vực, được tập trung chỉ đạo xuyên suốt từ TW đến địa phương.

Về cơ chế phân bổ, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước bố trí thực hiện chương trình, giai đoạn 2021-2025, tổng nguồn vốn ngân sách TW bố trí cho chương trình là 39.632 tỷ đồng được phân bổ cho các bộ, ngành TW và địa phương. Tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương, đối với các tỉnh tự cân đối được ngân sách (trừ 2 tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi) là 100% nguồn vốn thực hiện chương trình bố trí từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác trên địa bàn…

Triển khai chương tình, tính đến tháng 7-2022, cả nước đã có 5.813/8.227 xã đạt chuẩn NTM (đạt 70,7%), tăng 2,4% so với cuối năm 2021.

Trong đó, có 803 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 94 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 18 tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn NTM. 63/63 tỉnh/thành đã tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP.

Bộ NN&PTNT đã phối hợp với Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ giao 27.000 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển, 3.000 tỷ đồng kinh phí sự nghiệp. Đến hết tháng 7-2022, có 40/51 địa phương trình HĐND tỉnh/thành ban hành Nghị quyết phân bổ nguồn ngân sách TW được giao.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng

Từ nay đến cuối năm, để triển khai hiệu quả chương trình, các bộ, ngành TW, địa phương tập trung thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ sau: Khẩn trương xây dựng, ban hành đầy đủ các Thông tư, văn bản hướng dẫn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao.

Rà soát, kịp thời giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong quá trình thực hiện. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền thì đề xuất phương án xử lý gửi Bộ NN&PTNT tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Chỉ đạo TW xem xét, quyết định; hoàn thiện phương án phân bổ kế hoạch vốn ngân sách TW còn lại, phương án phân bổ kế hoạch kinh phí sự nghiệp giai đoạn 2021-2025 báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XV trước ngày 1-9-2022; hoàn thiện phương án giao kế hoạch kinh phí sự nghiệp năm 2022 cho các bộ, ngành TW để kịp thời triển khai trong tháng 8-2022.

 UBND, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia các tỉnh/thành trực thuộc TW khẩn trương hoàn thiện trình HĐND cấp tỉnh thông qua Nghị quyết, thực hiện phân bổ, giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình theo quy định; hoàn thành việc xây dựng, ban hành các văn bản quản lý, điều hành tổ chức thực hiện chương trình; xây dựng lộ trình triển khai kế hoạch vốn ngân sách TW, địa phương được giao thực hiện chương trình; phấn đấu hoàn thành 100% tiến độ giải ngân kế hoạch vốn được giao trong năm 2022 đảm bảo hiệu quả, đúng quy định pháp luật…

KC  

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông