Phòng Cảnh sát cơ động: Thường xuyên rèn luyện lễ tiết tác phong, kỷ luật kỷ cương

14:40 02/03/2020

Là một trong những lực lượng thường trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, Phòng PK02 - CATP luôn chú trọng tới công tác huấn luyện điều lệnh - quân sự - võ thuật.

Để công tác huấn luyện đạt hiệu quả cao, lãnh đạo đơn vị đề ra kế hoạch huấn luyện thường xuyên với các bài tập điều lệnh đội ngũ, điều lệnh nội vụ, nghi lễ CAND, các kỹ chiến thuật, kỹ năng chiến đấu, võ thuật CAND… Từ lãnh đạo đơn vị đến chỉ huy các đội, cán bộ, chiến sỹ luôn nêu cao ý thức rèn luyện.

Hàng tuần, đơn vị tổ chức họp, sinh hoạt và lồng ghép với kiểm điểm phê bình, nhắc nhở kiểm tra việc thực hiện điều lệnh của CBCS. Đơn vị cũng duy trì nghiêm túc chế độ tập huấn điều lệnh hàng năm, đảm bảo mỗi CBCS nắm vững, thực hiện nghiêm túc.

Các hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”… luôn được cấp ủy đảng đơn vị quan tâm thực hiện nghiêm túc…

Từ đó, tạo sự chuyển sâu sắc từ nhận thức đến hành động của mỗi CBCS, nhất là việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lễ tiết tác phong, kỷ luật kỷ cương, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Với tinh thần đó, mỗi khi trên địa bàn có sự kiện diễn ra, cán bộ, chiến sỹ luôn có mặt, làm tốt nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, giữ gìn ANTT, TTATXH, bảo vệ tuyệt an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị lớn của thành phố.

MINH PHƯƠNG

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông