Phòng PC06 - CATP: Tuân thủ chặt chẽ quy trình công tác

17:09 05/03/2020

Hưởng ứng Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, thời gian qua, Phòng PC06 - CATP đã triển khai nhiều nội dung, biện pháp cụ thể, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ.

Lãnh đạo đơn vị đã xây dựng kế hoạch cụ thể, quán triệt đến 100% cán bộ, chiến sỹ. Trên cơ sở đó, từng cán bộ, chiến sỹ đề ra chương trình công tác. Lãnh đạo đơn vị còn giao cho Tổ điều lệnh bán chuyên trách thường xuyên kiểm tra việc chấp hành Điều lệnh CAND tại các đội, nhất là những bộ phận trực tiếp tiếp xúc với nhân dân cũng như việc tuân thủ quy chế, quy trình, kỷ luật làm của cán bộ, chiến sỹ.

Cùng với đó, công tác cải cách hành chính luôn được đơn vị quan tâm thực hiện. Phòng PC06 - CATP chủ động rà soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội nhằm đảm bảo thuận lợi cho cá nhân, đơn vị đến liên hệ công tác; đầu tư, tu bổ phòng làm việc, nơi tiếp dân khang trang sạch đẹp; niêm yết công khai các thủ tục, điều kiện về công tác đăng ký, quản lý cư trú, cấp phát căn cước công dân, các loại giấy tờ khác.

Phòng PC06 - CATP thường xuyên cử tổ cấp căn cước công dân lưu động về làm tại các xã vùng xa, nhằm giúp người dân giảm thiểu chi phí, thời gian đi lại. Việc làm này được nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao.

MINH PHƯƠNG

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông