Quận đoàn Hải An: Mỗi cán bộ đoàn viên là tuyên truyền viên tích cực

16:52 16/03/2020

Ngày 16-3, Ban Thường vụ Quận đoàn Hải An đã tổ chức hội nghị về công tác triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Đoàn viên quận Hải An phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền phòng chống dịch tới nhân dân

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Quận đoàn Hải An đã tiếp tục quán triệt tới Ủy viên Ban Chấp hành Quận đoàn, Bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc các nội dung chỉ đạo của Thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và Quận ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hải An về công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là Chỉ thị số 25 của BTV Thành ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid 19 trong tình hình mới.

Thời gian tới, các cơ sở Đoàn trực thuộc sẽ tăng cường nắm bắt tình hình thông tin dư luận, nắm bắt tình hình di biến động của người dân tại cộng đồng, địa phương, đơn vị; thuyết phục đoàn viên thanh niên, người thân, nhân dân thực nghiêm các Chỉ thị, văn bản, nội dung chỉ đạo, tuyên truyền về dịch Covid-19 và những khuyến cáo hướng dẫn tự phòng dịch của cơ quan y tế; Kịp thời thông tin đến các cơ quan chức năng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các cấp và Ban Thường vụ Quận đoàn về tình hình tại địa phương, đơn vị đối với dịch bệnh Covid-19.

Cơ sở Đoàn khối hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang, trường học nghiên cứu phương án hỗ trợ cơ sở vật chất, phối hợp với các cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư tổ chức hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch bệnh để mỗi cán bộ Đoàn, cơ sở Đoàn thực sự trở thành một tuyên truyền viên tích cực với mục tiêu “Tất cả vì sức khỏe nhân dân”.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Thường vụ Quận Hải An đoàn tặng khẩu trang vải kháng khuẩn tới các đại biểu dự họp và trang bị trang phục bảo hộ tới các cán bộ Đoàn chuyên trách nhằm kịp thời phục vụ tình huống cần thiết xảy ra.

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha