Quận Hồng Bàng: Cấp mới 550 giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

15:02 03/01/2018

Toàn quận Hồng Bàng hiện có có 11 hợp tác xã, trong đó có 9 hợp tác xã phi nông nghiệp; 7.330 hộ kinh doanh. Số doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp và đóng thuế trên địa bàn quận là 1.884 doanh nghiệp, tăng 195 doanh nghiệp so với cùng kỳ 2016.

Toàn quận Hồng Bàng có 7.330 hộ kinh doanh

Trong năm, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quận được duy trì ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp khu vực quận quản lý  ước đạt 200/200 tỷ đồng, bằng 100% KH năm, bằng 85,1% so với cùng kỳ. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn quận ước đạt 19.262/18.890 tỷ đồng, bằng 101,97% KH năm, tăng 18,64% so với cùng kỳ...

Toàn quận đã xét cấp mới 550 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2016.

 KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha