Quận Kiến An Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 4.110,9 tỷ đồng

20:32 15/11/2018

Từ đầu năm đến nay, tình hình kinh tế quận Kiến An tiếp tục duy trì, phát triển ổn định.

  Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 20,6%

Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng do quận quản lý ước thực hiện đạt 3.391,7 tỷ đồng, bằng 83,2% KH, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 4.110,9 tỷ đồng, bằng 83,8% KH, tăng 20,6% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 720,15 tỷ đồng, bằng 83,6% KH, tăng 20,3% so với cùng kỳ.

Đối với lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, giá trị sản xuất nông lâm thủy sản của quận ước thực hiện được 89,1 tỷ đồng, đạt 75,6% KH, tăng 3% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, lĩnh vực thu ngân sách Nhà nước đã có nhiều cố gắng. Tổng thu ngân sách 10 tháng qua toàn quận ước thực hiện 405,6 tỷ đồng, đạt  78% KH, tăng 13% so với cùng kỳ. Chi ngân sách đáp ứng tốt các nhiệm vụ đột xuất cũng như thường xuyên, phục vụ đắc lực cho sự phát triển KT-XH địa phương.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông