Quận Lê Chân: Nâng cấp, cải tạo 71 công trình ngõ, ngách

21:50 11/10/2017

Thực hiện chủ đề năm của quận là “Kỷ cương công vụ và văn minh đô thị”, thời gian qua, Ban Thường vụ Quận ủy Lê Chân đã ban hành Nghị quyết và Uỷ ban nhân dân quận ban hành Chương trình hành động về việc đẩy mạnh công tác đảm bảo trật tự đường hè, vệ sinh môi trường trên địa bàn; xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh đô thị trên toàn quận.
Người dân phường Hồ Nam tự nguyện hiến đất mở rộng ngõ

Theo đó, với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị đặc biệt là sự ủng hộ của nhân dân, kết quả trong thời gian từ 1/1/2015 đến 30/8/2017, toàn quận đã đầu tư cải tạo, nâng cấp 71 công trình đường hè, ngõ, ngách với tổng giá trị trên 111,53 tỷ đồng.

Cụ thể: năm 2015 đầu tư xây dựng 15 công trình với tổng chi phí 26 tỷ đồng; năm 2016 đầu tư xây dựng 24 công trình với tổng mức đầu tư 52. 518 triệu đồng và năm 2017 đầu tư xây dựng 32 công trình với số kinh phí là 33.012 triệu đồng…

Bên cạnh đó, Quận phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hải Phòng tổ chức thu gom 15.000 m3 chất thải rắn xung quanh các mương, hồ, khơi thông các dòng chảy...qua đó đã góp phần quan trọng chỉnh trang đô thị, văn minh - hiện đại, tạo diện mạo mới cho địa phương sáng - xanh - sạch - đẹp.

TB

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha