Tập trung phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát, lây lan trên địa bàn thành phố

17:52 17/05/2020

Theo Bộ NNPTNT, hiện nay trên 90% số xã có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã qua 30 ngày; tại các địa phương người chăn nuôi đang thực hiện tái đàn, tăng đàn lợn theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Tuy nhiên bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tiếp tục xảy ra tại một số địa phương, trong đó có những địa phương dịch tái phát một hoặc nhiều lần tại các xã dịch đã qua 30 ngày như: Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Kạn,… nguy cơ cao dịch lây lan rộng trong thời gian tới, đặc biệt trong điều kiện nuôi tái đàn lợn tăng, việc áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học còn hạn chế tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ.
Dịch tả lợn Châu Phi đã gây thiệt hại rất lớn cho ngành chăn nuôi

Tại Hải Phòng, tính đến nay đã qua 5 tháng Dịch tả lợn Châu Phi được khống chế; tính đến tháng 3-2020, có 1.998 cơ sở cơ sở chăn nuôi thực hiện tái đàn lợn với quy mô tái đàn 66.331con (trong đó, số cơ sở chăn nuôi có dịch tái đàn sau 30 ngày: 711 cơ sở với quy mô tái đàn 26.060 con). Chăn nuôi nhỏ lẻ hộ gia đình còn chiếm trên 70%, trong điều kiện cơ sở vật chất chưa đáp ứng đầy đủ các biện pháp vệ sinh phòng dịch, chăn nuôi an toàn sinh học, không đảm bảo điều kiện tái đàn, tiềm ẩn nhiều rủi ro tái phát dịch.

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh tái phát, lây lan gây tác hại trên diện rộng; thực hiện Công văn số 3041/BNN-TY ngày 5-5-2020 của Bộ NN&PTNT, UBND TP vừa ban hành công văn số 3300/UBND-NN ngày 12-5-2020 về việc tập trung  phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát, lây lan trên địa bàn thành phố. Theo đó, UBND TP yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, quận liên quan; Thủ trưởng các Sở, ngành thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật thành phố tập trung chỉ đạo một số biện pháp sau:

Chủ tịch UBND các huyện, quận chỉ đạo các phòng, ban chức năng, UBND xã, phường, thị trấn: Tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời ổ dịch mới phát sinh (nếu có); xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, bán chạy, giết mổ, vứt xác lợn ra môi trường làm lây lan dịch bệnh. Thành lập các đoàn kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch tại các địa phương; Tiếp tục kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động tái đàn lợn tại các địa phương; kiên quyết xử lý các trường hợp tái đàn lợn không theo quy định; Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh tới tận các hộ chăn nuôi về tính chất nguy hiểm của dịch bệnh, nguy cơ dịch tái phát, lây lan ra diện rộng; các biện pháp phòng chống dịch, chăn nuôi an toàn sinh học theo hướng dẫn của Bộ NN&PTNT...

Sở NNPTNT phối hợp UBND các huyện, quận tổ chức thanh, kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại các địa phương; đặc biệt công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thành phố. Xây dựng kế hoạch giám sát phát hiện sớm, cảnh báo nguy cơ đối với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, đặc biệt tại các cơ sở nuôi tái đàn lợn trình UBND TP xem xét phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện.

Đồng thời chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi &Thú y cử cán bộ thường trực tiếp nhận, xử lý thông tin dịch bệnh; lấy mẫu giám sát dịch; phối hợp, hướng dẫn các địa phương thực hiện các biện pháp chống dịch, khống chế ngăn chặn dịch tái phát theo quy định. Thực hiện kiểm dịch vận chuyển lợn, sản phẩm từ thịt lợn theo đúng các quy định hiện hành. Phối hợp Cục Quản lý thị trường Hải Phòng, Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, CSGT, BCĐ phòng chống dịch bệnh động vật các cấp tăng cường kiểm soát việc lưu thông vận chuyển động vật, sản phẩm động vật từ các địa phương khác nhập vào địa bàn thành phố; xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển không có giấy chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc xuất xứ, động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh theo đúng quy định phòng chống dịch hiện hành.

Sở Công thương chủ trì phối hợp Cục Quản lý thị trường Hải Phòng, UBND các huyện, quận chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn không rõ nguồn gốc, không đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thú y, ATTP…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông