Tập trung các giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT những tháng cuối năm 2023

08:39 21/08/2023

Theo số liệu từ Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng, tính đến ngày 31/7/2023, số người tham gia BHXH trên địa bàn thành phố là 487.534 người, đạt tỷ lệ 47.16% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Cán bộ BHXH tuyên truyền chính sách ưu việt của BHXH tới người lao động

Trong đó, số tham gia BHXH bắt buộc là 461.388 người, đạt 92.18% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 2.221 người so với cùng kỳ năm 2022. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 26.146 người, đạt 78.75% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 908 người so với cuối năm 2022, tăng 2.134 người so với cùng kỳ năm 2022. Số người tham gia BHYT trên 1,9 triệu người, đạt 98,33% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 9.608 người so với năm 2022, tăng 26.700 người so với cùng kỳ, đạt tỷ lệ bao phủ 92,44% dân số toàn thành phố tham gia BHYT.

Để đạt được kết quả trên, thời gian qua, BHXH thành phố đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp. Theo đó, ngay từ những tháng đầu năm 2023, BHXH Thành phố đã chủ động tham mưu UBND thành phố ban hành các quyết định thành lập, kiện toàn ban chỉ đạo; giao chỉ tiêu BHXH, BHYT cho từng quận, huyện; tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo về tăng cường công tác phát triển người tham gia, hỗ trợ thêm mức đóng đối với một số nhóm đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình…

Đồng thời tiếp tục phối hợp kịp thời với các Sở, ban, ngành trong công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (SDLĐ) về chính sách BHXH, BHYT. Qua đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT trên địa bàn.

Thời gian tới, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, để đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, BHXH thành phố tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ và chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT; Phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp, các ngành liên quan nghiên cứu, hoàn thiện cơ sở dữ liệu tiềm năng để xây dựng giải pháp phát triển người tham gia đạt hiệu quả; gắn trách nhiệm đến từng cán bộ, nhân viên, tổ chức dịch vụ thu.

Cùng với đó, giao chỉ tiêu phát triển người tham gia cho từng tổ chức dịch vụ thu; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đột xuất nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những đơn vị vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đa dạng, linh hoạt công tác truyền thông, nhân rộng những mô hình hay, cách thức thực hiện hiệu quả trong công tác phát triển người tham gia phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông