Thẩm quyền cho phép khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu CCCD

15:13 15/04/2021

Hiện CATP cũng như Công an cả nước đang triển khai cao điểm cấp CCCD gắn chíp điện tử cho tất cả công dân từ đủ 14 tuổi trở lên trên phạm vi cả nước. Cùng với những tính năng ưu Việt mà thẻ CCCD gắn chíp điện tử mang lại, người dân không khỏi băn khoăn về việc tổ chức hay cá nhân nào có đầy đủ thẩm quyền cho phép khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu CCCD?!
Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng Công an cấp huyện có thẩm quyền cho phép khai thác thông tin về công dân thường trú tại địa phương thuộc phạm vi quản lý

Như đã thông tin, theo các văn bản, quy phạm pháp luật thì các trường hợp sau được khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu CCCD, gồm: Cơ quan quản lý CCCD được khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu CCCD phục vụ công tác cấp, đổi, cấp lại, quản lý thẻ CCCD; Công an các đơn vị, địa phương được khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu CCCD phục vụ yêu cầu nghiệp vụ của ngành Công an và phòng, chống tội phạm; cơ quan tiến hành tố tụng được khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu CCCD phục vụ hoạt động điều tra, truy tố, xét xử; công dân được khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu CCCD; cơ quan, tổ chức và công dân không thuộc các trường hợp trên có nhu cầu khai thác thông tin trong Cơ sơ dữ liệu CCCD phải được sự đồng ý của thủ trưởng cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu CCCD. Vậy ai là người có đầy đủ thẩm quyền cho phép khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu CCCD!

Tại khoản 1, Điều 1, Thông tư 40/2019/TT-BCA, ngày 1-10-2019 của Bộ Trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 07/2016/TT-BCA, ngày 1-2-2016 của Bộ Trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật CCCD và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP, ngày 31-12-2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật CCCD, có hiệu lực kể từ ngày 18-11-2019, đã sửa đổi, bổ sung “Điều 11. Thẩm quyền cho phép khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu CCCD” quy định cụ thể như sau:

1. Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng Công an cấp huyện có thẩm quyền cho phép khai thác thông tin về công dân thường trú tại địa phương thuộc phạm vi quản lý.

2. Thủ trưởng cơ quan quản lý CCCD Bộ Công an có thẩm quyền:

a) Cho phép khai thác các thông tin về công dân trên phạm vi toàn quốc;

b) Cho phép khai thác, tra cứu vân tay được lưu trữ, quản lý trong Cơ sở dữ liệu CCCD tại cơ quan quản lý CCCD Bộ Công an.”

Như vậy, tuỳ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình thì Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng Công an cấp huyện và Thủ trưởng cơ quan quản lý CCCD Bộ Công an có thẩm quyền cho phép khai thác thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu CCCD thuộc phạm vi quản lý.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích