Tiêu hủy gần 9,6 tấn sản phẩm động vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi

14:34 06/03/2018

Năm 2017, cùng với việc làm tốt chức năng quản lý nhà nước về chuyên ngành, công tác tập huấn, quản lý mạng lưới thú y cơ sở được Chi cục Chăn nuôi & Thú y triển khai một cách bài bản.

 Lực lượng chức năng phát hiện hàng tấn sản phẩm động vật không đảm bảo chất lượng

Đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật các huyện tổ chức 9 hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cho 540 cán bộ quản lý, nhân viên thú y cấp xã và thú y viên tại các địa phương; 1 lớp hướng dẫn kỹ thuật tiêm phòng, lấy mẫu cho 100 nhân viên thú y cấp xã.

Ngoài ra, Chi cục còn phối hợp với Cục Thú y tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho 50 công chức, viên chức của Chi cục về công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch; các quy định về kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y trong chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ động vật cho các hộ chăn nuôi, buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật trên địa bàn thành phố.

Nhờ đó, nhận thức, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác thú y các cấp cũng như các tầng lớp nhân dân, nhất là những hộ chăn nuôi, buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm từng bước được nâng cao; kết quả công tác thanh, kiểm tra chuyên ngành có chuyển biến rõ nét.

Trong năm 2017, Chi cục đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành 32 cuộc thanh, kiểm tra công tác đảm bảo VSATTP đối với 444 cơ sở. Qua kiểm tra phát hiện, xử lý 21/191 cơ sở vi phạm, xử phạt hành chính 102.655,5 triệu đồng; tiêu hủy 68 con lợn, gần 9,6 tấn sản phẩm động vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi không đảm bảo chất lượng...

 KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông