Triển khai 4 văn bản do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội chủ trì xây dựng

19:21 02/07/2020

Ngày 22-4-2020, Đại tướng Tô Lâm – Bộ Trưởng Bộ Công an đã ký xác thực, ban hành 4 văn bản do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) chủ trì xây dựng, gồm:

Thông tư quy định về công tác tàng thư căn cước công dân; Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước Công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31-12-2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Căn cước Công dân; Thông tư quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Thông tư quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

Căn cứ vào Công văn số 2594/C06-P4 ngày 25-5-2020 của Cục C06 – Bộ Công an, CATP đã sao lưu 4 văn bản hợp nhất nêu trên, yêu cầu các phòng chức năng có liên quan và Công an các quận, huyện thuộc CATP nghiên cứu, triển khai thực hiện.

Quá trình triển khai có vướng mắc báo cáo về CATP qua Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội để tập hợp báo cáo Bộ Công an.

Nội dung chi tiết của 4 văn bản hợp nhất nêu trên được đăng tải tại đường link sau:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/Thong-tu-39-2019-TT-BCA-sua-doi-Thong-tu-10-2016-TT-BCA-cong-tac-tang-thu-can-cuoc-cong-dan-426824.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/Thong-tu-40-2019-TT-BCA-sua-doi-Thong-tu-huong-dan-Luat-Can-cuoc-Nghi-dinh-137-2015-ND-CP-426703.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-41-2019-TT-BCA-sua-doi-Thong-tu-66-2015-TT-BCA-bieu-mau-Can-cuoc-cong-dan-426825.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-48-2019-TT-BCA-sua-doi-Thong-tu-11-2016-TT-BCA-cap-doi-cap-lai-the-Can-cuoc-cong-dan-426876.aspx

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích