Tiến hành kiểm tra 407 lượt công tác điều lệnh

18:23 28/04/2020

Từ đầu năm đến nay, lực lượng điều lệnh, quân sự, võ thuật bán chuyên trách Công an các đơn vị, địa phương làm tốt chức năng nòng cốt trong việc duy trì chấp hành điều lệnh CAND tại cơ sở.

Trong quý I/2020, các Tổ Điều lệnh, quân sự, võ thuật bán chuyên trách đã tham mưu giúp lãnh đạo đơn vị tổ chức tốt việc tự kiểm tra chấp hành điều lệnh và thực hiện nghi lễ CAND. Qua tổng hợp kết quả, các đơn vị, địa phương đã tiến hành tự kiểm tra 407 lượt.

Các đơn vị có Tổ Điều lệnh, quân sự, võ thuật  bán chuyên trách hoạt động tích cực, hiệu quả là: Phòng PA04, PA07, PK02, PC08; Công an quận Hải An, Lê Chân, Hồng Bàng; Công an huyện An Dương, Kiến Thụy, An Lão…

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông