Tuần lễ khuyến học 2023 bám sát chủ đề “Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số”

  18:35 24/09/2023

  Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng (Sở GD&ĐT) vừa ban hành Văn bản số 2588 gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể; Hội Khuyến học Hải Phòng; UBND các quận, huyện; Phòng GD&ĐT quận, huyện; các trường THPT công lập; Trung tâm GDTX Hải Phòng; Trung tâm GDNN-GDTX quận, huyện và Trung tâm Giáo dục KTTHHN và Bồi dưỡng nhà giáo về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 (Tuần lễ).

  Tuần lễ được tổ chức từ ngày 2/10/2023 đến ngày 8/10/2023, trong đó Lễ khai mạc Tuần lễ tại các cơ quan, đơn vị/địa phương được tổ chức đồng loạt vào ngày 2/10/2023 với hình thức, nội dung thiết thực, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; gắn với việc triển khai thực hiện các mục tiêu của Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”.

  Các em học sinh Trường Tiểu học Ngũ Lão, huyện Thuỷ Nguyên trong giờ đọc sách

   Tổ chức Tuần lễ nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, giúp nâng cao nhận thức về năng lực tự học trong kỷ nguyên số; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ, xây dựng, cung ứng các kênh và công cụ học tập suốt đời đa dạng, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân.

  Đặc biệt là yêu cầu xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số, góp phần triển khai thành công phong trào thi đua “Cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”.

  Sở GD&ĐT đề nghị các cơ quan đơn vị khi triển khai Tuần lễ năm 2023 cần vận động, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tích cực đồng hành, tham gia; xây dựng chương trình, kế hoạch, dự toán kinh phí và tổ chức các hoạt động phù hợp, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả hưởng ứng Tuần lễ; kiểm tra, đôn đốc, tổng kết, rút kinh nghiệm nhằm phát hiện, nhân rộng các tấm gương tự học, học tập suốt đời.

  Đồng thời tổ chức tuyên dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có những giải pháp, sáng kiến về chuyển đổi số góp phần thúc đẩy học tập suốt

  đời, xây dựng xã hội học tập.

  KA

  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha

  Bản tin Pháp luật

  Video clip

  Phóng sự ảnh

  An toàn giao thông