UBND TP ban hành 5 cấp dự báo cháy rừng

16:38 12/10/2021

UBND TP vừa bàn hành Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND, ngày 7-1-2021 về việc ban hành cấp dự báo cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn thành phố.
Chủ động phòng chống cháy rừng

Theo đó, cấp dự báo cháy rừng của thành phố được chia thành 5 cấp, từ cấp I đến cấp V. Ký hiệu biển báo cháy rừng là ½ hình tròn có đường kính vành ngoài 2,5m, vòng trong 1,8m nền trắng, xung quanh viền màu đỏ, có mũi tên chỉ cấp dự báo từ cấp I đến cấp V theo quy định tại Điều 46 và mẫu số 04, phục lục II, Nghị định 156/2018/NĐ-CP, ngày 16-11-2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lâm nghiệp.

Cụ thể: đặc trưng cháy rừng cấp I là cấp thấp, có ít có khả năng cháy rừng; trên biển báo mũi tên chỉ số I. Cháy rừng cấp II là cấp trung bình, có khả năng cháy rừng ở mức trung bình, trên biểu báo chỉ số II. Cháy rừng cấp III là cấp cao, thời tiết khô hanh kéo dài, dễ xảy ra cháy rừng, khả năng cháy lan trên diện rộng, biển báo mũi tên chỉ số III.

Cháy rừng cấp IV là cấp nguy hiểm, thời tiết hanh, hạn kéo dài có nguy cơ cháy rừng lớn, tốc độ lửa tràn lan nhanh, trên biển báo mũi tên chỉ số IV. Cháy rừng cấp V là cấp cực kỳ nguy hiểm, thời tiết khô, hạn, kiệt kéo dài, có khả năng cháy lớn ở tất cả các loại rừng, tốc độ lửa lan tràn rất nhanh, trên biển báo mũi tên chỉ số V.

 Đối với từng cấp độ cháy rừng, UBND TP đã quy định rõ các biện pháp, cũng như giao nhiệm vụ cụ thể đến UBND cấp huyện, Ban Chỉ huy PCCC rừng cấp huyện, các lực lượng chức năng: Kiểm lâm, Công an, Quân đội, chính quyền địa phương, chủ rừng… triển khai các biện pháp phòng cháy rừng cụ thể tại Quyết định này.

Quyết định cũng xác định rõ mùa cháy rừng trên địa bàn thành phố diễn ra vào khoảng thời gian 5 tháng, từ tháng 12 năm trước đến hết tháng 4 năm sau. Quyết định này chính thức có hiệu lực kể từ ngày 20-10-2021.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông