Văn bản – Chính sách

12:54 13/09/2017

* Ngày 7-9, UBND TP Hải Phòng ban hành Công văn số 5688 về việc tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2017. Theo đó, các sở ngành, đoàn thể thành phố, UBND các quận huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện thực tế của đơn vị, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân dịp tết Trung thu đảm bảo an toàn, tiết kiệm, không phô trương, hình thức; tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, trò chơi truyền thống sinh động, hấp dẫn để thu hút nhiều trẻ em tham gia, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống xâm hại, bạo lực và tai nạn thương tích trẻ em, đồng thời giáo dục trẻ em giữ gìn bản sắc tốt đẹp của dân tộc…

* Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 7/9/2017 về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử.

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông