Văn bản – Chính sách

09:38 13/08/2018

* Ngày 10-8, UBND TP ban hành Kế hoạch số 18 7 về việc thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18-6-2018 của Chính phủ về công tác phòng chống thiên tai. Mục đích nhắm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các quy định của Nghị quyết số 76/NQ-CP về công tác phòng chống thiên tai, góp phần bảo đảm an toàn về người, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Tổ chức phổ biến Nghị quyết số 76 đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; làm tốt công tác tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố...

* Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 996/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha