Công an các đơn vị chấp hành nghiêm Điều lệnh CAND

18:15 04/05/2020

Công tác kiểm tra việc chấp hành điều lệnh CAND từ đầu năm đến nay đã được cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị cơ sở quan tâm chỉ đạo...

Cán bộ, chiến sỹ khối An ninh tập huấn điều lệnh

Lãnh đạo các đơn vị đã chỉ đạo Tổ Điều lệnh, quân sự, võ thuật bán chuyên trách chủ động xây dựng kế hoạch, có lịch cụ thể kiểm tra hàng ngày, hàng tuần để nhắc nhở, chấn chỉnh CBCS chấp hành điều lệnh CAND, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Qua đó, cán bộ, chiến sỹ Công an các đơn vị thực hiện nghiêm túc quy trình, quy chế công tác, nhất là chế độ trực ban, trực chỉ huy, thường trực công tác chiến đấu, chốt điểm bảo đảm ANTT. Khi thực hiện nhiệm vụ, tư thế, lễ tiết, tác phong của CBCS phải nghiêm túc, ứng xử văn hóa khi tiếp, giải quyết công việc với tổ chức và công dân; trụ sở cơ quan, doanh trại được quan tâm đầu tư kinh phí sửa chữa, nâng cấp bảo đảm trật tự nội vụ gọn gàng, ngăn nắp, vệ sinh sạch sẽ và được trang trí khánh tiết trang trọng, đúng quy định.

Tuy nhiên, việc chấp hành điều lệnh của từng bộ phận công tác ở một số đơn vị vẫn còn những thiếu sót, tồn tại. Để khắc phục, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác chấp hành điều lệnh CAND; tổ chức tập huấn điều lệnh, huấn luyện võ thuật, quân sự năm 2020; củng cố, kiện toàn tổ chức, bố trí đủ số lượng, đảm bảo chất lượng cán bộ làm công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật bán chuyên trách.

MINH PHƯƠNG

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích