Bảo hiểm Xã hội Hải Phòng: Đoàn kết, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2020

16:40 13/02/2020

Trải qua 25 năm không ngừng xây dựng và phát triển, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hải Phòng đã đạt được nhiều kết quả đáng tự hào trong công tác BHXH, BHYT. Qua đó từng bước khẳng định vai trò, vị thế của ngành trong việc góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Cảng...

Kết quả ghi nhận trên nhiều lĩnh vực

Theo Phó giám đốc BHXH TP Nguyễn Văn Thạnh, năm 2019 được đánh giá là một năm thành công của BHXH Hải Phòng khi đơn vị đã triển khai và hoàn thành tốt nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ như phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng thực hiện giám sát chặt chẽ việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện tại các điểm chi trả; kiểm soát chặt chẽ các thủ tục chi trả các chế độ, nhất là các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp và trợ cấp thất nghiệp đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ.

 BHXH TP Hải Phòng tăng cường đối thoại với doanh nghiệp nhằm chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo sự đồng thuận cao trong việc chấp hành chính sách BHXH

Việc quản lý các quỹ BHXH, BH thất nghiệp chặt chẽ, bảo đảm cân đối thu, chi hiệu quả và an toàn. Chính nhờ công tác thẩm định hồ sơ chi trả các chế độ BHXH được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT cũng như đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Ông Thạnh cho biết, có thể kể những kết quả mà đơn vị đã nỗ lực đạt được trong năm qua những con số ấn tượng như: Chi trả các chế độ BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) với số tiền 8.801,622 tỷ đồng. Trong đó chi lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng 7.134,039 tỷ đồng cho 147.840 người. Chi trợ cấp một lần với số tiền 529,883 tỷ đồng cho 20.136 người. Chi trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe 862,721 triệu đồng cho 181.121 lượt người, Chi trợ cấp BHTN 274,979 tỷ đồng cho 81.103 lượt người. Cũng trong năm 2019, BHXH thành phố Hải Phòng đã thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 9.531,375 tỷ đồng, đạt 101,3% kế hoạch...

Bên cạnh công tác chuyên môn, để giải quyết kịp thời khi có thay đổi về thủ tục, chính sách đối với đơn vị và người lao động, BHXH thành phố và BHXH các quận, huyện còn đẩy mạnh việc tổ chức các hội nghị triển khai chính sách, tập huấn nghiệp vụ với các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Sau nhiều lần tổ chức hội nghị, cơ quan BHXH các cấp đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi tích cực của các đơn vị, doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn. Coi đây là dịp tốt để các doanh nghiệp có thể trực tiếp đối thoại, thẳng thắn trao đổi các kiến nghị với cơ quan BHXH về những vướng mắc mà đơn vị đang gặp phải. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của chủ doanh nghiệp trong thực hiện Luật BHXH, BHYT nhằm tạo sự đồng thuận cao trong việc chấp hành quy định pháp luật của doanh nghiệp đối với chính sách BHXH.

Năm qua, BHXH Hải Phòng còn đặc biệt chú trọng công tác mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, nhất là phát triển BHXH tự nguyện. Kết quả, tính đến hết ngày 31-12-2019, số người tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn thành phố là 418.591 người, đạt 101,2% kế hoạch. Số người tham gia BHTN là 401.435 người, đạt 101,6% kế hoạch. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 15.275 người, đạt 106% kế hoạch. Số người tham gia BHYT là 1.793.410 người, đạt 100,5% kế hoạch và đạt 88,41% tỉ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn thành phố…

Đoàn kết, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2020

Theo Quyền Giám đốc BHXH TP Nguyễn Thị Lộc, có được những kết quả trên là nhờ trong năm 2019, tập thể Ban Giám đốc BHXH thành phố Hải Phòng luôn thực hiện tốt quy chế dân chủ với nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

BHXH thành phố đã chủ động tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND TP ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn. Đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp để đôn đốc thu, giảm nợ đọng và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Thực hiện tốt công tác giám định chi phí KCB BHYT, triển khai hiệu quả các giải pháp nhằm quản lý chặt chẽ quỹ BHYT cũng như tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức và cá nhân tham gia BHXH, BHYT.

Người dân luôn được tạo điều kiện thuận lợi khi đến giao dịch tại bộ phận “Một cửa” BHXH TP Hải Phòng

Bà Lộc nhận định, năm 2020, bên cạnh những thuận lợi BHXH TP vẫn còn gặp không ít khó khăn. Đó là tình trạng trốn đóng, chậm đóng, nợ đọng kéo dài còn xảy ra ở nhiều doanh nghiệp. Số doanh nghiệp phá sản, ngừng hoạt động có chiều hướng gia tăng. Việc xử lý nợ BHXH, BHYT kéo dài đối với các doanh nghiệp phá sản, giải thể, chủ bỏ trốn... vẫn chưa có quy định, hướng dẫn giải quyết của pháp luật. Còn xảy ra tình trạng tranh chấp về quyền lợi, tiền lương, chế độ BHXH giữa người lao động và đơn vị sử dụng lao động.

Bên cạnh đó, việc rà soát, phát triển đối tượng tham gia theo dữ liệu Cục thuế cung cấp hiện nay còn gặp khó khăn, hầu hết là các đơn vị, doanh nghiệp chủ yếu quy mô nhỏ, lẻ, hộ gia đình, kinh doanh đa dạng, nhiều ngành nghề, không có trụ sở theo đúng địa chỉ đăng ký kinh doanh; nhiều đơn vị đã chuyển đến địa điểm khác. Vẫn còn tình trạng người lao động chưa trung thực trong quá trình khi báo tìm việc làm nên còn nhiều trường hợp hưởng trợ cấp thất nghiệp sai quy định phải thu hồi. Công tác thu hồi còn nhiều khó khăn do cơ quan BHXH không liên lạc được với người lao động, một số trường hợp chây ì, cố tình không nộp, trong khi đó chưa có chế tài xử phạt.

Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Lộc – Quyền Giám đốc BHXH TP – thời gian tới, BHXH thành phố sẽ tiếp tục phát huy truyền thống và những thành tích đã đạt được trong 25 năm qua, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giải quyết các chế độ BHXH, BHYT; tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các đơn vị sử dụng lao động và bản thân người lao động về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.

Bên cạnh đó đơn vị sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT; thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật BHXH, BHYT; tích cực tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND TP để chỉ đạo, tổ chức thực hiện phân bổ chỉ tiêu phát triển đối tượng, thu, giảm nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN. Mục tiêu đến hết năm 2020, công tác thu nộp BHXH, BHYT, BHTN đạt vượt mức kế hoạch BHXH thành phố giao từ 1% - 3%. Giảm tỷ lệ nợ thấp hơn so với chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao. Tiếp tục mở rộng và phát triển các đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, đặc biệt tập trung phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, hoàn thành kế hoạch BHXH Việt Nam giao; số người tham gia BHYT đạt tỷ lệ 90,7% so với dân số toàn thành phố theo Quyết định 1948/QĐ-UBND của UBND thành phố...

Bùi Hạnh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông