BHXH thành phố Hải Phòng: Phấn đấu đưa tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn thành phố đạt 92%.

13:35 13/12/2021

Với sự đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực, quyết tâm cao, năm 2021, BHXH thành phố Hải Phòng đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.
Cán bộ BHXH Thành phố tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Bà Nguyễn Thị Lộc, Bí thư Đảng ủy, quyền Giám đốc BHXH Thành phố cho biết: năm 2021, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục tác động, ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống kinh tế, xã hội. Trước tình hình đó, tập thể Đảng ủy cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hải Phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ triển khai nhiều giải pháp, biện pháp để thực hiện nhằm đạt kết quả tốt nhất các nhiệm vụ chính trị được giao.

Cụ thể, trong năm 2021, số người tham gia BHXH là 479.412 người, đạt tỷ lệ 43% lực lượng lao động trong độ tuổi của thành phố; số người tham gia BHTN là 431.999 người, đạt tỷ lệ 39 % so với lực lượng lao động trong độ tuổi của thành phố, vượt chỉ tiêu năm 2021 được giao; số người tham gia BHYT là 1.893.746 người, đạt tỷ lệ 91,3% so với dân số thành phố, hoàn thành chỉ tiêu UBND thành phố giao. Thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 11.488 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao, đảm bảo tỷ lệ giảm nợ do BHXH Việt Nam giao (3,92%).

BHXH Thành phố cùng BHXH các quận, huyện tổ chức tuần ra quân cao điểm tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Cũng trong năm qua, BHXH thành phố Hải Phòng đã tổ chức chi trả kịp thời các chế độ BHXH, BHTN với số tiền 10.017.486 triệu đồng. Trong đó chi lương hưu và trợ cấp BHXH với số tiền 7.114.084 triệu đồng, chi trợ cấp một lần với số tiền 695.263 triệu đồng; chi trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe 950.510 triệu đồng và chi trợ cấp BHTN 1.257.629 triệu đồng.

Cùng với đó, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Đảng ủy cơ quan đã chỉ đạo toàn thể cán bộ, CNVC đơn vị thực hiện nghiêm các nội dung của Nghị quyết, nhất là cán bộ trong diện quy hoạch lãnh đạo. Đảng ủy cơ quan đã quan tâm chỉ đạo, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đưa cán bộ quy hoạch được đào tạo qua các đơn vị, lĩnh vực công tác khác nhau để cán bộ rèn luyện, trưởng thành.

Năm 2021, Đảng ủy cơ quan BHXH Thành phố đã hoàn thiện hồ sơ, tổ chức kết nạp vào Đảng 2 quần chúng ưu tú, chuyển đảng chính thức cho 3 đảng viên. Cùng với đó, Đảng ủy cơ quan đã chỉ đạo, hướng dẫn các Chi bộ triển khai việc thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW chuyên đề năm 2020; thực hiện học tập chuyên đề thông qua các buổi sinh hoạt Chi bộ định kỳ hàng tháng. Nhìn chung tư tưởng của cán bộ đảng viên luôn được giữ vững.

Cán bộ BHXH Thành phố  tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Năm 2022, tiếp tục phát huy các thành tích đạt được, Đảng bộ cơ quan BHXH Thành phố sẽ đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, công tác thu nộp BHXH, BHYT, BHTN đạt vượt mức kế hoạch BHXH Việt Nam giao từ 1% - 2%, giảm tỷ lệ nợ theo mức cho phép của BHXH Việt Nam.

Bên cạnh đó, BHXH thành phố tiếp tục mở rộng và phát triển các đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, đưa tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn thành phố đạt 92%; tổ chức tiếp nhận, xét duyệt và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo kịp thời, an toàn, đúng quy định; phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức KCB kịp thời, nhanh chóng, đảm bảo quyền lợi của người có thẻ BHYT và kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo nguồn cân đối với nguồn kinh phí chi KCB BHYT.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông