CHĂM LO NHÀ Ở CHO NGƯỜI NGHÈO Ở HẢI PHÒNG: Quyết sách hợp lòng dân

18:42 14/10/2020

Song song với những bước đột phá về kinh tế, trở thành điểm sáng của cả nước, Hải Phòng còn là địa phương đi đầu về thực hiện an sinh xã hội. Điều đó được thể hiện rõ trong Nghị quyết 52/2019/NQ-HĐND của HĐND TP ban hành ngày 9-12-2019 về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ nghèo trên địa bàn giai đoạn 2020 - 2025... Từ đây, rất nhiều đối tượng chính sách đã được cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống nhờ quyết sách ý Đảng hợp lòng dân này…

Kỳ 1: Ý Đảng, hợp lòng dân

Có thể khẳng định, trong công tác an sinh xã hội, chăm lo cuộc sống cho người nghèo, Hải Phòng là địa phương đầu tiên trên cả nước có riêng một Nghị quyết cụ thể hóa việc chăm lo cho những đối tượng chính sách, nghèo, khó khăn, yếu thế trên địa bàn thành phố. Đó là Nghị quyết số 52/2019/NQ-HĐND “về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ nghèo trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020-2025”.

Nghị quyết ghi rõ: Đối tượng được thành phố hỗ trợ là những hộ theo chuẩn nghèo quốc gia ở từng giai đoạn, bảo đảm các điều kiện: Có đăng ký hộ khẩu thường trú tại thành phố Hải Phòng; Có đất đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng theo quy định của pháp luật; Chưa có nhà ở hoặc đã có nhà ở nhưng nhà ở hư hỏng, dột nát, có nguy cơ đổ sập và không có khả năng tự cải thiện...

Cán bộ NHCSXH chi nhánh thành phố Hải Phòng đến tận nhà người dân tìm hiểu nhu cầu vay vốn xây mới, sửa chữa nhà cửa theo Nghị quyết 52 của HĐND TP

Đối với trường hợp hộ nghèo đã được hưởng các chương trình, chính sách về nhà ở khác thì được hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết này khi nơi ở đã bị đổ sập vì lý do khách quan, hoặc hư hỏng nặng, có nguy cơ đổ sập do thiên tai hoặc đã được xây dựng trên 8 năm tính đến thời điểm thực hiện hỗ trợ nhưng nay đã hư hỏng, dột nát, có nguy cơ đổ sập và phải bảo đảm các điều kiện như trên.

Về mức hỗ trợ, thành phố sẽ hỗ trợ 100% lãi suất vay tín dụng qua Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hải Phòng, trong thời hạn 15 năm để xây mới, sửa chữa nhà ở thời hạn trả hết nợ gốc tối đa 15 năm. Mức vay đối với xây mới là 35.000.000 đồng/hộ, sửa chữa là 20.000.000 đồng/hộ. Đối với hỗ trợ vật liệu xây dựng (xi măng, gạch), xây mới hỗ trợ xi măng 5,9 tấn/hộ; gạch chỉ 14.000 viên/hộ; Sửa chữa hỗ trợ xi măng: 2,95 tấn/hộ; gạch chỉ 7.000 viên/hộ…

Thực hiện Nghị quyết trên và Đề án số 16/ĐA-UBND ngày 20-11-2019 của UBND TP, ngày 26-2-2020, UBND TP đã ban hành Kế hoạch triển khai. Theo đó, Hải Phòng phấn đấu 100% hộ nghèo trên địa bàn thành phố có khó khăn về nhà ở; có nhu cầu xây mới, sửa chữa, đủ điều kiện đều được thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 52. Việc xây mới, sửa chữa nhà được bảo đảm yêu cầu về diện tích và tiêu chí 3 cứng (nền cứng, khung – tường cứng, mái cứng).

Đặc biệt, đối với các hộ nghèo theo chuẩn nghèo, yêu cầu đặt ra phải đúng tiêu chí đối tượng, công khai, minh bạch. Tiền và vật liệu được hỗ trợ phải đúng mục đích; không sử dụng vào mục đích khác.

Lãnh đạo quận Ngô Quyền và Hiệp hội Cảng biển Việt Nam khởi công xây nhà được hỗ trợ theo Nghị quyết 52 và từ nguồn xã hội hóa tặng gia đình bà Dung, phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền

 Đáng nói, thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố, các bước về cơ chế, chính sách được rà soát, khảo sát, tổng hợp, thẩm định, lựa chọn, quyết định phê duyệt danh sách một cách chính xác, trên cơ sở đó xác định khối lượng vật liệu thực tế cần hỗ trợ cả năm trên địa bàn. Thành phố quy định tổ chức đấu thầu mua sắm tập trung vật liệu phục vụ nhu cầu hỗ trợ với điều kiện nhà thầu giao sản phẩm tại gia đình được hỗ trợ cũng như tổ chức giao nhận vật tư cho hộ nghèo theo đề nghị của chính quyền địa phương.

Bên cạnh đó, việc xây dựng nhà, sửa chữa nhà cho các hộ nghèo được thực hiện dưới sự giám sát của chính quyền cơ sở. Trong quá trình triển khai, phải công khai, tránh thất thoát, bảo đảm phân bổ công bằng và hợp lý các nguồn hỗ trợ đến từng hộ, nhất là phù hợp với điều kiện thực tiễn và gắn với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng quận, huyện và của thành phố…

Theo số liệu của Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Hải Phòng, tính đến hết năm 2019, số hộ nghèo trên địa bàn thành phố là 4.348 hộ; số hộ cận nghèo là 12.971 hộ. Theo danh sách đăng ký của các quận, huyện gửi về Sở Xây dựng Hải Phòng, riêng trong năm 2020, số hộ đăng ký xây, sửa nhà theo Nghị quyết 52 là 686 hộ/816 hộ và đã được phê duyệt.

Có thể nói, để hoàn thành mục tiêu đã đặt ra trong Nghị quyết, thành phố Hải Phòng đã thực hiện đồng bộ các giải pháp và huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc chăm lo cho người nghèo. Bằng việc công khai các chủ trương, chính sách hỗ trợ cũng như đối tượng thụ hưởng, bảo đảm nguyên tắc rà soát, phân loại, bình xét hộ nghèo, hộ thoát nghèo được bình đẳng, công khai, dân chủ, các cấp, ngành của thành phố đã góp phần đưa Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, đẩy nhanh tiến độ xây dựng những căn nhà ấm áp nghĩa tình, góp phần làm vơi bớt gánh nặng của nhiều gia cảnh khó khăn trên địa bàn…

(còn nữa)

Bùi Hạnh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông