Chuyên mục Luật Phòng, chống ma túy năm 2021: 4 nguồn tài chính cho phòng, chống ma túy

14:45 21/03/2023

Trong Luật Phòng, chống ma túy năm 2000, sửa đổi, bổ sung năm 2008 chưa đưa ra quy định về nguồn tài chính cho phòng, chống ma túy mà chỉ đề cập đến kinh phí để xây dựng cơ sở vật chất, tổ chức cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện, phòng, chống tái nghiện ma túy thì Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 được Quốc hội Khóa XIV chính thức thông qua tại kỳ họp thứ 11, ngày 30-3-2021, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2022, đã đưa ra những quy định chung về nguồn tài chính cho phòng, chống ma túy.

Cụ thể, tại Điều 4, Luật này quy định rõ 4 nguồn tài chính được huy động cho công tác phòng, chống ma túy gồm:

- Ngân sách nhà nước.

- Nguồn tài trợ, viện trợ, đầu tư, tặng cho của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước.

- Chi trả của gia đình, người nghiện ma túy.

- Các nguồn tài chính hợp pháp khác.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích