Chuyên mục Tìm hiểu Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT - Phần VI Thông tư 125/2021/TT-BCA: 3 yêu cầu cần bảo đảm của địa điểm thử nghiệm pháo hoa, pháo hoa nổ

13:07 21/02/2023

Nếu như tại phần 2.1.1 và 2.1.2 trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ đã quy định rõ 12 hạng mục, công trình được xây dựng trong khu vực cơ sở sản xuất pháo hoa, pháo hoa nổ và các yêu cầu, điều kiện cần bảo đảm của Nhà xưởng sản xuất pháo hoa, pháo hoa nổ thì phần 2.1.3. của Quy chuẩn này đã quy định chi tiết các yêu cầu, đặc điểm của địa điểm được tiến hành thử nghiệm pháo hoa, pháo hoa nổ.

Theo đó, địa điểm được tiến hành thử nghiệm pháo hoa, pháo hoa nổ cần bảo đảm tốt 3 yêu cầu sau: Là phòng chống có hệ thống thông gió hoặc bãi trống có nền bằng đất cứng, gạch hoặc bê-tông; phải đảm bảo khoảng cách an toàn đến công trình, đối tượng cần bảo vệ như sau:

-Từ 100 m trở lên đối với pháo hoa nổ;

-Từ 0,5 m trở lên đối với pháo hoa loại cầm tay;

-Từ 10 m trở lên đối với pháo hoa loại không cầm tay.

Và tại địa điểm thử nghiệm không được lưu trữ pháo hoa, pháo hoa nổ qua đêm.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông