Hải Phòng đẩy mạnh cải cách hành chính: Chìa khóa mở cửa thành công

14:50 26/11/2017

Những năm gần đây, thành phố Hải Phòng có những chuyển biến mang tính bứt phá. Năm 2017, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 14,01%, cao nhất từ năm 1994 đến nay và cao nhất cả nước. Cơ sở hạ tầng như cảng, hệ thống giao thông, diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng phát triển. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện rõ nét... Có được những kết quả đó một phần nhờ những chủ trương, quyết sách kịp thời, đúng đắn mà chính quyền thành phố đã triển khai thông qua công tác cải cách hành chính (CCHC) một cách quyết liệt, toàn diện…

Kỳ 1. Cải cách hành chính là khâu đột phá

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Đào Sơn, trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố thời kỳ hội nhập và mở cửa, nhận thấy rõ sự cần thiết phải tiến hành CCHC, đồng thời xác định đây là một trong 3 khâu đột phá chiến lược góp phần đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Hải Phòng đã tiến hành CCHC trên nhiều lĩnh vực. Đó là cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính, trong đó cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và được đặt ra ngay từ giai đoạn đầu của tiến trình cải cách.

Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố xác định CCHC là một trong 3 khâu đột phá chiến lược. Thành ủy, HĐND TP đã có các nghị quyết chuyên đề về CCHC, thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của thành phố như: Nghị quyết số 01-NQ/TU của Thành ủy về đẩy mạnh CCHC nhà nước thành phố giai đoạn 2011-2015; Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND của HĐND TP về đẩy mạnh CCHC nhà nước thành phố giai đoạn 2011-2015, định hướng đến 2020. UBND TP ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND TP. Hằng năm, UBND TP đều ban hành Kế hoạch CCHC, trong đó xác định rõ, cụ thể các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện. Đồng thời có danh mục các nhiệm vụ, công việc cụ thể, xác định cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, CCHC được xác định là một trong những tiêu chí đánh giá trách nhiệm người đứng đầu và thi đua khen thưởng cuối năm đối với các tập thể, cá nhân.

Người dân đến làm thủ tục tại Bộ phận một cửa phường Lam Sơn, quận Lê Chân

Ông Sơn cho biết, thành phố đã tập trung chỉ đạo CCTTHC trên một số lĩnh vực qua công tác kiểm soát, ban hành mới, rà soát, đơn giản hóa TTHC, mở rộng hình thức, phạm vi công khai, minh bạch hóa thủ tục hành chính và các thông tin quản lý nhà nước, tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố. Hiện nay, số TTHC đã giảm 47 thủ tục so với thời điểm công bố TTHC theo Đề án 30 năm 2009.

Ngay từ năm 2004, Hải Phòng là địa phương đầu tiên trong cả nước áp dụng thực hiện mô hình một cửa mẫu, hiện đại và có phần độc lập, chuyên trách. 100% các cơ quan, đơn vị (20/20 sở ban ngành, 14/14 UBND quận, huyện, 223/223 xã phường thị trấn đã có bộ phận “Một cửa”). Một số mô hình sáng tạo mới đang được triển khai có hiệu quả như  “Một cửa thân thiện”, “Một cửa liên thông”…

          Theo ông Sơn, điểm đột phá trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở Hải Phòng là sự ra đời và đi vào hoạt động của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hải Phòng trong năm 2016. Theo đó, trung tâm là đầu mối duy nhất tiếp nhận và trả kết quả TTHC về đầu tư, thực hiện kết nối giữa các thủ tục từ khâu chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư, giao đất, triển khai thực hiện dự án… là những thủ tục trước đây được giải quyết tại nhiều sở ngành như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Xây dựng…; đáp ứng nhu cầu giải quyết nhanh chóng các thủ tục về đầu tư. Việc thành lập Trung tâm đã thể hiện quyết tâm sâu sắc của Hải Phòng trong việc xây dựng chính quyền kiến tạo phục vụ doanh nghiệp. Trung tâm được coi là mô hình “một cửa về đầu tư cấp thành phố”, có ý nghĩa lớn trong cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các doanh nghiệp đầu tư tại Hải Phòng, được các nhà đầu tư đánh giá cao.

Sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, Trung tâm đã khẳng định là mô hình “một cửa, tại chỗ” hiệu quả, góp phần minh bạch thủ tục hành chính phục vụ các nhà đầu tư, qua đó cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố. Đánh giá về hiệu quả hoạt động của trung tâm, ông Đoàn Hồng Thắng - đại diện Tập đoàn Vingroup tại Hải Phòng - cho biết: “Chỉ trong thời gian ngắn, 6 dự án của tập đoàn Vingroup với 25 thủ tục hành chính và một loạt văn bản đã được giải quyết nhanh chóng. Không chỉ tháo gỡ các vướng mắc kịp thời, mô hình một đầu mối của Trung tâm còn góp phần giảm thủ tục, thời gian và giảm chi phí cho các nhà đầu tư”.

Bên cạnh đó, thành phố cũng tập trung chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ về cải cách chế độ công vụ, công chức. Đối với công tác tuyển dụng công chức, từ năm 2013, thành phố đã đổi mới công tác tuyển dụng từ việc xây dựng ngân hàng câu hỏi, xác định vị trí tuyển dụng theo cơ cấu vị trí việc làm, tiếp nhận hồ sơ đến việc tổ chức thi tuyển; thực hiện kiểm tra chặt chẽ đối với văn bằng, chứng chỉ của người dự tuyển công chức. Hải Phòng cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức kỳ thi tuyển công chức trên máy vi tính theo nguyên tắc cạnh tranh, nhiều vị trí có tỷ lệ cạnh tranh cao, được dư luận ủng hộ, đánh giá là khách quan, thực chất; được Chính phủ, Bộ Nội vụ biểu dương, ghi nhận.

Ông Sơn cho biết thêm: Hải Phòng cũng đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương thí điểm của Trung ương trong hoạt động xây dựng chính quyền, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước với việc chủ động xây dựng, thực hiện Đề án sắp xếp Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Trung tâm Dạy nghề tại 13 quận, huyện trên địa bàn thành phố. Qua đây, đã góp phần giảm bớt tổ chức bộ máy (giảm 13 đơn vị sự nghiệp), giảm biên chế và cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục thường xuyên và dạy nghề tại địa phương.

CCHC để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp

Bên cạnh đó thành phố cũng đầy mạnh việc sắp xếp, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết của trung ương theo đúng quy định của pháp luật. Cải cách tài chính công đã đạt được kết quả tích cực; công tác quản lý tài chính, ngân sách cũng có nhiều chuyển biến rõ nét.

Đặc biệt UBND TP đã phê duyệt Đề án Chính quyền điện tử, ban hành Khung kiến trúc chính quyền điện tử theo Quyết định 2348/QĐ-UBND ngày 18-10-2016. Trong đó xác định mục tiêu xây dựng hệ thống chính quyền điện tử thông suốt, kết nối và liên thông văn bản điện tử, dữ liệu điện tử từ thành phố đến xã, phường. Từ đó, tạo lập môi trường điện tử để người dân giám sát và đóng góp cho hoạt động của chính quyền các cấp. Mô hình chính quyền điện tử cấp quận được xây dựng thí điểm tại quận Ngô Quyền và Hồng Bàng trên cơ sở dữ liệu được số hóa đồng bộ, sử dụng chung, cung cấp dịch vụ hành chính liên thông giữa quận với phường, giữa các phòng chuyên môn của quận; cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3, 4; phát triển các kênh giao tiếp giữa người dân, doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước. Mô hình này bước đầu mang lại hiệu quả tích cực trong quản lý, điều hành của UBND quận, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp..

Cùng với các giải pháp trên, để CCHC của thành phố đi vào thực chất, đạt hiệu quả cao, công tác thanh tra, kiểm tra thời gian qua cũng được đặc biệt quan tâm. Hằng năm, UBND TP thành lập các đoàn kiểm tra do Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND TP làm trưởng đoàn kiểm tra kết quả thực hiện công tác CCHC nhà nước gắn với việc đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đơn vị. Đồng thời thành phố còn lập những đoàn công tác liên ngành do lãnh đạo thành phố làm trưởng đoàn kiểm tra đột xuất tại sở ngành và địa phương về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ. Thông qua những cuộc kiểm tra đột xuất này, những biểu hiện chệch choạc, lơi lỏng của cán bộ công chức các sở ngành, địa phương trong việc chấp hành kỷ luật công vụ được nghiêm khắc kiểm điểm, chấn chỉnh rút kinh nghiệm; từ đó nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp thông qua việc thực thi công vụ tại từng vị trí công tác…

(còn nữa)

Bùi Hạnh - Xuân Hạ

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông