Hải Phòng đẩy mạnh cải cách hành chính: Chìa khóa mở cửa thành công

18:09 27/11/2017

Năm 2016, 2017, Hải Phòng được Chính phủ và các bộ, ngành trung ương đánh giá cao về tốc độ phát triển kinh tế xã hội. Đó là thành tựu của những đổi mới, tư duy sáng tạo, đột phá trong chỉ đạo, điều hành của thành phố. Không bằng lòng với những kết quả đã đạt được, để hướng tới mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại –một thành phố thông minh, đáng sống, Hải Phòng xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) vẫn tiếp tục được coi là 1 trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu...

Kỳ 3. Hướng tới xây dựng thành phố thông minh

Hải Phòng có vị trí địa lý thuận lợi, có cảng biển lâu đời, hội tụ đủ 5 loại hình giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, hàng không, đường sắt và đường hàng hải. Lợi thế đó đã đưa Hải Phòng trở thành đầu mối giao thông quan trọng, cửa ngõ chính của cả miền Bắc; kết nối với các tỉnh ven biển duyên hải Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội.

Tuy nhiên, trong buổi làm việc của Đoàn kiểm tra CCHC của Ban chỉ đạo CCHC Chính phủ với UBND TP Hải Phòng về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành đã chỉ rõ: “Thời gian qua, mặc dù Hải Phòng đã có những bước phát triển đột phá về kinh tế - xã hội nhưng những kết quả đạt được đó chưa xứng với tiềm năng, lợi thế cũng như vị thế của đô thị trung tâm cấp quốc gia, trọng điểm kinh tế biển, trung tâm kinh tế thương mại, dịch vụ lớn của cả nước và vùng duyên hải Bắc Bộ, vùng đồng bằng sông Hồng”.

         

Đoàn kiểm tra CCHC của Ban chỉ đạo CCHC Chính phủ kiểm tra tại bộ phận “một cửa” quận Lê Chân

Tại cuộc làm việc, các thành viên trong đoàn công tác cũng như về phía thành phố đã phân tích, chỉ rõ: Mặc dù lãnh đạo thành phố có quyết tâm chính trị rất cao và hành động quyết liệt để thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành kinh tế - xã hội nói chung, công tác CCHC nói riêng nhưng quyết tâm hành động trên chưa lan tỏa thành quyết tâm hành động của tất cả các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

          Vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính đối với CCHC tại một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế; chưa quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, chưa đầu tư thời gian cho thực hiện CCHC. Người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị còn ngại va chạm, thiếu kiên quyết trong giải quyết những yếu kém trong hoạt động của bộ máy cơ quan, đơn vị mình và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức vi phạm, yếu kém.

          Một số ít cơ quan, đơn vị chưa quan tâm tới việc kiểm tra, đôn đốc tổ chức triển khai, thực hiện công tác CCHC; việc thực hiện đúng chế độ thông tin, báo cáo kết quả thực hiện CCHC tại cơ quan, đơn vị theo yêu cầu còn chưa nghiêm túc.

          Theo kết quả công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2016, mặc dù Hải Phòng tăng 7 bậc xếp hạng, đứng ở vị trí thứ 21 trong 63 tỉnh, thành phố (năm 2015 xếp thứ 28) nhưng chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh của thành phố chưa đạt yêu cầu; ở vị trí thứ 6/12 tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng và ở vị trí thấp nhất (5/5) trong 5 thành phố lớn trực thuộc trung ương. Theo chỉ số PCI, doanh nghiệp vẫn còn đánh giá chi phí gia nhập thị trường và chi phí thời gian để thực hiện các quy định của nhà nước còn cao; hiệu lực thực thi của tổ chức bộ máy còn hạn chế, có sáng kiến hay ở cấp thành phố nhưng chưa được thực thi tốt ở các sở ngành; thời gian thanh tra, kiểm tra thuế cao....

          Một bộ phận cán bộ, công chức chưa có sự thay đổi về thái độ, tác phong làm việc, các biểu hiện quan liêu, phiền hà, nhũng nhiễu, thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ vẫn xảy ra làm ảnh hưởng đến hình ảnh chung của thành phố.

          Thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại hạn chế để tìm giải pháp khắc phục, thời gian tới, thành phố xác định tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 225/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC nhà nước trong giai đoạn II (2016-2020). Tổ chức thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, HĐND để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Trong đó tập trung cao cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng và triển khai hiệu quả chính quyền điện tử thành phố, xây dựng hình ảnh hấp dẫn, năng động.

          Trong giai đoạn 2017-2020, mục tiêu mà Hải Phòng đề ra là phấn đấu tiếp tục duy trì đứng trong tốp đầu cả nước về Chỉ số CCHC; phấn đấu vươn lên tốp 10 cả nước về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và Chỉ số hiệu quả hành chính công cấp tỉnh, Chỉ số sẵn sàng cho phát triển công nghệ thông tin – truyền thông.

          Để đạt được những mục tiêu đề ra, ngay từ cuối năm 2016 thành phố đã xây dựng kế hoạch CCHC năm 2017 để kịp thời triển khai ngay khi bước vào năm 2017. Theo đó, công tác CCHC năm 2017 tập trung quyết liệt vào nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đơn vị; nâng cao kỷ luật, kỷ cương công vụ, công chức. Định hướng của công tác CCHC tập trung vào 6 nội dung chính gồm: Cải cách thể chế; Cải các thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa liên thông”; Cải cách tổ chức bộ máy; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; Cải cách tài chính công và Hiện đại hóa nền hành chính.

Hải Phòng đang hướng tới xây dựng thành phố thông minh

Thành ủy, UBND TP đã chỉ đạo Sở Kế hoạch Đầu tư xây dựng đề án phục vụ Ban thường vụ Thành ủy ban hành nghị quyết về đẩy mạnh CCHC xây dựng chính quyền điện tử, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng hình ảnh thành phố hấp dẫn, năng động. Trong đó xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đối với công tác CCHC giai đoạn 2017-2021.

Bên cạnh đó, thành phố cũng tăng cường công tác đối thoại, giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp thông qua đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo thành phố với các doanh nghiệp, trong đó có cả các doanh nghiệp nước ngoài vào định kỳ hàng tháng. Hiệu quả của các kỳ đối thoại được doanh nghiệp đánh giá cao, nhiều vấn đề khó khăn vướng mắc đã được giải quyết dứt điểm.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Đào Sơn: Công tác tổ chức chấm điểm, xác định vị trí xếp hạng Chỉ số CCHC các sở ban ngành, UBND quận huyện được tiến hành từ năm 2013 đến nay tiếp tục được duy trì và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Việc chấm điểm này là cơ sở để đánh giá công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị. Qua việc chấm điểm, các cơ quan, đơn vị nhận thấy rõ điểm mạnh, điểm yếu trong từng lĩnh vực để đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh công tác CCHC của mình.

Thành phố còn lập các đoàn kiểm tra kết quả thực hiện công tác CCHC nhà nước gắn với việc đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đơn vị. Đồng thời còn thành lập đoàn công tác kiểm tra đột xuất tại sở ngành và địa phương về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ. Qua đó kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm thời gian làm việc, góp phần tăng kỷ luật, kỷ cương hành chính của các cán bộ công chức để phục vụ người dân và doanh nghiệp thành phố được tốt hơn.

Ngoài ra, thành phố còn tiếp tục tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ công trên quan điểm thiết lập một hệ thống dùng chung, đồng bộ, hỗ trợ hiệu quả cho việc

giải quyết thủ tục hành chính đối với người dân và doanh nghiệp... Qua đó đã có sự chuyển biến tích cực trong cải cách thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực như: Thuế, hải quan, đăng ký thành lập doanh nghiệp, cấp chứng nhận đầu tư, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xúc tiến thương mại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp…

Nỗ lực đẩy mạnh CCHC đã giúp Hải Phòng bứt phá đi lên, đạt được những thành tựu to lớn và tương đối toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng nhanh với cơ cấu hợp lý và đúng định hướng. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện rõ rệt, thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội tăng nhanh. Diện mạo đô thị được quy hoạch, chỉnh trang theo hướng văn minh, hiện đại. An ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Hải Phòng đang nỗ lực xây dựng để hướng tới trở thành thành phố thông minh - thành phố xanh, sạch đẹp, đáng sống và tiện ích.

Bùi Hạnh – Xuân Hạ 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông