Hiệu quả phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả, hội nhập quốc tế”

16:00 24/01/2022

Sau hơn 3 năm triển khai, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, phong trào thi đua: “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả, hội nhập quốc tế” (phong trào “Đoàn kết sáng tạo”), đã phát triển sâu rộng, tạo khí thế thi đua sôi nổi thu hút sự tham gia hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp... Qua đó, đã khơi dậy và phát huy mạnh mẽ sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong lao động, sản xuất, kinh doanh, từng bước tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, góp phần tăng thu nhập, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
CAP Dư Hàng (Lê Chân) phối hợp với Uỷ ban MTTQ Việt Nam, Đoàn Thanh niên phường, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, tuyên truyền, vận động người nghiện ma tuý đi cai nghiện

Phong trào “Đoàn kết sáng tạo”, được Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động từ tháng 8-2017. Triển khai phong trào, hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức các hội nghị tập huấn, trao đổi kinh nghiệm triển khai phong trào tại các vùng miền. Căn cứ vào nội dung phong trào, các tổ chức thành viên của Mặt trận đã cụ thể hóa thành các nội dung phù hợp, thiết thực thông qua các phong trào thi đua sáng tạo của từng tổ chức, tập trung hướng về cơ sở để động viên, khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo, ý thức tự lực, tự cường trong các tầng lớp nhân dân nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN của đất nước.

Nhiều giống cây trồng mới được đưa vào sản xuất, có hợp đồng bao tiêu sản phẩm

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thì xây dựng Kế hoạch phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, LLVT và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết phải thi đua sáng tạo trong giai đoạn hiện nay; việc ứng dụng thành tựu nghiên cứu KHCN vào thực tiễn, từng bước nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, khuyến khích, phát triển tài năng sáng tạo của người Việt Nam. Đồng thời chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Đoàn kết sáng tạo”…

Tính đến nay, đã có 24/63 tỉnh, thành phố thành lập Hội đồng thẩm định xét công nhận sáng kiến, ý tưởng mới tiêu biểu hưởng ứng phong trào “Đoàn kết sáng tạo”. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, với sáng kiến, ý tưởng, giải pháp hữu ích được nhân rộng, tạo sức lan toả trong các tầng lớp nhân dân.

Tuổi trẻ CATP tham gia “Ngày hội tuổi trẻ sáng tạo – Mừng Đảng vinh quang”

Cụ thể, hưởng ứng phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” nâng cao hiệu quả công tác, góp phần cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC), thời gian qua, các địa phương đều thực hiện, duy trì hiệu quả Bộ phận Tiếp nhận, Trả kết quả, đầu tư xây dựng phòng làm việc, mua sắm trang thiết bị hiện đại, phục vụ tốt nhu cầu của người dân, tổ chức khi đến thực hiện các TTHC.

100% TTHC được công khai tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả, trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các đơn vị, địa phương. Quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo công khai, minh bạch, thuận tiện, tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí đi lại cho người dân, doanh nghiệp. Tỷ lệ TTHC đã giải quyết được trả đúng hạn tăng lên theo từng năm.

Thi đua nâng cao năng suất lao động ở doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, đơn vị sản xuất kinh doanh, hộ gia đình, cùng với việc thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”, MTTQ Việt Nam các cấp đã đưa nội dung vận động nhân dân tham gia phát triển các tổ hợp tác, HTX lồng ghép vào nội dung của các Cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam phát động.

Nông dân chủ động đưa các giống vật nuôi mới vào sản xuất, phát triển kinh tế gia đình

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia vào mô hình chuỗi giá trị nhằm đảm bảo ổn định từ khâu dịch vụ đầu vào, sản xuất và đầu ra của sản phẩm. Nhờ đó mà mấy năm qua, số tổ hợp tác, HTX trên địa bàn cả nước đã phát triển nhanh, sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Nhiều địa phương đã xuất hiện các mô hình, tổ hợp tác, HTX, hộ gia đình làm kinh tế giỏi, phát huy thế mạnh của mỗi địa phương; thành lập, duy trì hoạt động HTX kiểu mới, từng bước xây dựng thương hiệu hàng hóa đặc trưng của địa phương. Qua đó, góp phần giảm chi phí sản xuất, tăng giá bán, tạo công ăn, việc làm ổn định cho lao động nông thôn, góp phần cải thiện thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Nông dân chủ động đưa các giống vật nuôi mới vào sản xuất, phát triển kinh tế gia đình

Đáng chú ý, nhằm góp phần nâng cao năng lực quốc phòng của đất nước, địa phương, giữ vững ổn định chính trị, TTATXH, MTTQ Việt Nam các cấp đã phát huy vai trò trong công tác tham mưu, phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai hiệu quả công tác bảo đảm ANTT, phòng chống tội phạm, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” tại cơ sở. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên hiệp thương thống nhất nội dung thực hiện phòng ngừa, đấu trah, tố giác các loại tội phạm, TNXH và phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” gắn với thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. 

Cùng với đó, triển khai phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN tại địa phương, MTTQ các cấp đã phối hợp với chặt chẽ với các ngành chức năng, các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động. Trong đó, có thể kể đến cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”.

Tuổi trẻ Hải Phòng chung tay xây dựng nông thôn mới

Hơn 3 năm qua, quần chúng nhân dân cả nước đã tự nguyện hiến hơn 42,5 triệu m2 đất làm đường, công trình dân sinh. Các địa phương đã huy động được hàng ngàn tỉ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ở nông thôn. Đến nay, cả nước có 5.331 /8.233 xã (64,75%) đạt chuẩn NTM; trong đó, có 390 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 41 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; bình quân cả nước đạt 16,68 tiêu chí/xã; có 194 đơn vị cấp huyện thuộc 51 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM (chiếm khoảng 29,2%), 12 tỉnh đã có 100% số xã đạt chuẩn NTM.

Cảnh quan nông thôn Hải Phòng không ngừng khởi sắc

Có thể khẳng định, sau hơn 3 năm triển khai phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”, MTTQ Việt Nam các cấp đã làm tốt công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào. Trên phạm vi cả nước đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, cách làm sáng tạo trên khắp các lĩnh vực. Qua đó, góp phần quan trọng thúc đẩy KT-XH phát triển, giữ vững QP-AN của đất nước…

Khánh Chi

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích