Những điểm mới của Thông tư 66/2023/TT-BCA: Kỳ VI. Sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể về việc xác minh thông tin cư trú

07:43 28/05/2024

Song song với việc sửa đổi Tờ khai đề nghị cấp văn bản đồng ý cho đăng ký thường trú dùng cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài về Việt Nam thường trú, bổ sung quy định về việc dùng biểu mẫu điện tử, sửa đổi các biểu mẫu tờ khai trong đăng ký, quản lý cư trú theo hướng đơn giản hóa các trường thông tin, bãi bỏ những trường thông tin không cần thiết phục vụ giải quyết thủ tục hành chính của Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021, Thông tư số 66/2023/TT-BCA ngày 17/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an còn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 quy định quy trình đăng ký cư trú.

Cụ thể, Thông tư 66 đã sửa đổi, bổ sung quy trình tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú, trong đó có quy trình tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú qua VNeID và việc kiểm tra hồ sơ tiếp nhận từ công dân.

Đặc biệt, Thông tư này còn sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể về việc xác minh thông tin về cư trú.

Theo đó, việc xác minh thông tin về cư trú được thực hiện như sau: Cán bộ được giao thực hiện xác minh phải kiểm tra, xác thực và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của chỗ ở được đăng ký cư trú; quan hệ nhân thân của người đăng ký cư trú với chủ hộ trong trường hợp đăng ký vào hộ gia đình đã có và việc công dân thực tế sinh sống tại nơi đề nghị đăng ký cư trú.

Việc gửi, nhận và trả lời xác minh về cư trú được thực hiện qua hệ thống phần mềm quản lý cư trú, bằng văn bản qua đường bưu chính trong CAND hoặc cử cán bộ trực tiếp tiến hành xác minh

Cơ quan đăng ký cư trú gửi Phiếu xác minh thông tin về cư trú tới cơ quan đăng ký cư trú nơi công dân đang thường trú, tạm trú hoặc cơ quan có thẩm quyền để xác định công dân có thuộc trường hợp bị hạn chế quyền tự do cư trú theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Cư trú hay không và các thông tin khác cần tra cứu, khai thác để thực hiện việc xác nhận, điều chỉnh thông tin về cư trú, thực hiện thủ tục khác về cư trú.

Trường hợp đã có thông tin cảnh báo về việc hạn chế quyền tự do cư trú của công dân trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì không phải xác minh.

Đối với trường hợp công dân nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công, ứng dụng VNeID hoặc dịch vụ công trực tuyến khác mà giấy tờ, tài liệu chứng minh điều kiện đăng ký cư trú không được ký số hoặc xác nhận bằng hình thức xác thực khác thì cán bộ quản lý địa bàn có trách nhiệm liên hệ với công dân để xác minh, kiểm tra, đối chiếu để bảo đảm tính chính xác, thống nhất của giấy tờ, tài liệu này; không yêu cầu công dân phải nộp trực tiếp hồ sơ giấy đến cơ quan đăng ký cư trú.

Về nguyên tắc khi thực hiện xác minh và trả lời xác minh về cư trú được thực hiện như sau: Việc gửi, nhận và trả lời xác minh về cư trú được thực hiện qua hệ thống phần mềm quản lý cư trú, bằng văn bản qua đường bưu chính trong CAND hoặc cử cán bộ trực tiếp tiến hành xác minh.

Không được giao Phiếu xác minh thông tin về cư trú cho công dân để tự thực hiện xác minh. Cơ quan nhận được yêu cầu xác minh phải tiến hành kiểm tra, đối chiếu thông tin cần xác minh với thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, hệ thống tàng thư hồ sơ cư trú, tàng thư căn cước công dân (nếu xét thấy cần thiết), hồ sơ, sổ sách đang quản lý hoặc phối hợp, trao đổi với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan để trả lời xác minh.

Trường hợp đối tượng xác minh không cư trú tại địa bàn hoặc các thông tin về đối tượng cần xác minh không đúng nên không đủ cơ sở để thực hiện xác minh thì đơn vị được yêu cầu xác minh phải kịp thời thông báo cho đơn vị lập phiếu xác minh biết. Trong mọi trường hợp đều phải thực hiện trả lời xác minh.

Quá trình tiến hành xác minh nếu phát hiện đối tượng truy nã, trốn thi hành án, các thông tin khác có liên quan đến ANTT phải khẩn trương trao đổi thông tin nhanh nhất với các đơn vị chức năng biết phối hợp bắt giữ kịp thời hoặc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ khác.

Thời hạn xác minh thông tin về cư trú tối đa 2 ngày làm việc. Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục về cư trú qua ứng dụng VNeID được triển khai thực hiện khi bảo đảm về hạ tầng kỹ thuật và do Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH quyết định. T

heo quy định này, việc triển khai tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú trên ứng dụng VNeID, việc xác thực ý kiến đồng ý của chủ hộ, chủ sở hữu và ý kiến cha, mẹ, người giám hộ qua ứng dụng VNeID căn cứ vào hạ tầng kỹ thuật và do Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH quyết định.

Để thi hành Thông tư 66, ngày 13/12/2023, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện. Đến ngày 16/1/2024, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú và lĩnh vực đăng ký, quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ.

Và ngày 29/1/2024, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã phát đi Công văn 788/C06-TTDLDC gửi Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc TW hướng dẫn quy trình đăng ký thường trú cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài về Việt Nam sinh sống không có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng.

Ngoài ra, cục đang phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thiện hệ thống phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phát triển ứng dụng VNeID và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao tại Thông tư này. Tăng cường nghiên cứu tham mưu với lãnh đạo bộ về hướng dẫn đăng ký cư trú cho người chấp hành xong án phạt tù về tái hòa nhập cộng đồng, thông báo lưu trú với xe khách đường dài để đảm bảo triển khai đồng bộ, thống nhất trên phạm vi cả nước (Hết).

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông