Quận Kiến An: Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

09:48 11/12/2021

Thời gian qua, công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo luôn được quận Kiến An chú trọng triển khai. Địa phương đã duy trì thực hiện tốt công tác tiếp dân, phân loại, giải quyết đơn theo quy định.
Cử tri Quận Kiến An kiến nghị tại hội nghị đại biểu HĐND TP tiếp xúc cử tri nơi cư trú

Chỉ tính riêng tháng 10, quận đã tiến hành 1 cuộc thanh tra theo kế hoạch, nâng tổng 10 tháng lên 6 cuộc thanh tra. Trong đó, có 5 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 1 cuộc thanh tra đột xuất. Cũng trong tháng 10, địa phương đã có 5 lượt tiếp công dân; trong đó: tiếp thường xuyên 3 lượt, tiếp định kỳ 2 lượt, nâng tổng số lượt tiếp công dân 10 tháng qua lên 69 lượt (trong đó, tiếp thường xuyên 44 lượt, tiếp định kỳ 20 lượt, tiếp đột xuất 5 lượt).

Trong lĩnh vực tư pháp, quận Kiến An đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; công tác tư pháp - hộ tịch - chứng thực và làm tốt công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn. Đồng thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND các phường đẩy mạnh việc phối hợp triển khai thực hiện việc liên thông các thủ tục hành chính liên quan đến việc đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất, hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí tại địa phương. Qua đó, góp phần tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí đi lại cho nhân dân; bảo đảm các thủ tục hành chính được triển khai nhanh chóng, thuận tiện.

Từ nay đến cuối năm, địa phương tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; duy trì tốt công tác tiếp dân, tập trung giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân trên địa bàn. Đồng thời tiếp tục thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh mọi hành vi tham nhũng, gây phiền hà, sách nhiễm trong quá trình thực thi công vụ.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông