Thành phố Hải Phòng đề ra 6 giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân

16:11 06/01/2023

Sáng 6-1, ngành Thanh tra triển khai Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác ngành Thanh tra năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; Uỷ viên Ban chấp hành trung ương Đảng, Tổng thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong. Dự và chủ trì tại điểm cầu thành phố Hải Phòng có đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố.

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân chủ trì hội nghị tại điểm cầu thành phố Hải Phòng

Năm 2022, Thanh tra Chính phủ chỉ đạo quyết liệt, các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác; bảo đảm chủ động, linh hoạt, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả theo đúng định hướng, chương trình, kế hoạch và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Qua đó, công tác thanh tra tiếp tục đóng góp quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và góp phần tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trong năm, toàn ngành đã triển khai 8.514 cuộc thanh tra hành chính và 222.629 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế 85.998 tỷ đồng, 8.777 ha đất; trong đó kiến nghị thu hồi 26.654 tỷ đồng và 574 ha đất; ban hành 145.55 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền 5.641 tỷ đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 3.530 tập thể và 8.619 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 451 vụ, 295 đối tượng. 

Cùng với đó, Thanh tra Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai kế hoạch năm, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân cho biết, năm 2022, toàn thành phố đã tiếp hơn 4.200 lượt với trên 3.500 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; số đoàn đông người trên 190 lượt với gần 2.850 người, 183 vụ việc; giải quyết dứt điểm 445/513 vụ việc thuộc thẩm quyền; giải quyết dứt điểm 10/17 vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố.

Năm 2022 vừa qua, toàn ngành thanh tra thành phố Hải Phòng đã triển khai, thực hiện 4.517 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm 52.313 triệu đồng, trong đó: kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền 27.006 triệu đồng, đã thu hồi 16.666,6 triệu đồng, ban hành 853 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 7.679,83 triệu đồng, đã nộp ngân sách nhà nước 7.400,83 triệu đồng; chuyển cơ quan điều tra 2 vụ việc.

Cũng tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề ra 6 giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết đơn trên địa bàn thành, trong đó cần tăng tính chủ động của người đứng đầu Sở, ngành địa phương trong đối thoại với công dân; kịp thời trao đổi thông tin những trường hợp khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, vượt cấp lên các cơ quan ở Trung ương.

Cùng với đó, thành phố đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội đồng thời đảm bảo an sinh, tiến bộ, công bằng xã hội và quyền lợi hợp pháp của người dân; các đơn vị tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện công khai, minh bạch trong các hoạt động; chỉ đạo Thanh tra thành phố tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, nhiều đơn khiếu nại, tố cáo, dư luận xã hội quan tâm, đồng thời chú trọng kiểm tra việc thực hiện hiệu quả các kiến nghị, kết luận, xử lý sau thanh tra và thực hiện giải pháp chuyển đổi số, tiếp nhận kiến nghị và giải quyết ý kiến nhân dân qua Hệ thống ứng dụng Hải Phòng smart góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả điều hành của chính quyền và giảm bớt đơn thư...

Phát biểu chỉ đạo định dướng công tác năm 2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chia sẻ những khó khăn; ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành Thanh tra đã đạt được trong năm 2022. Đồng thời, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị ngành Thanh tra tiếp tục bám sát yêu cầu, kế hoạch công tác thanh tra đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; hoàn thiện các quy định pháp luật về thanh tra, đảm bảo đồng bộ thống nhất khả thi trong việc tiếp công dân, giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo để phòng tốt hơn và chống tham nhũng, chú trọng kiểm soát thu nhập, đôn đốc các kết luận thanh tra.

Cùng với đó, ngành tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác hợp tác quốc tế, đào tạo và bồi dưỡng, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành hoạt động của ngành; xử lý kịp thời chồng chéo với kiểm toán; góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đất nước.

Nhân dịp này, Thanh tra Chính phủ trao Cờ thi đua tặng 17 tập thể, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022.

TÚ QUYÊN 

Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích